Scenekunst-institutioner

En lang række teatre og scener modtager driftstilskud fra Kulturministeriet - enten som finanslovsbevillinger, udlodningsmidler eller tilskud fra Statens Kunstfond.

Slots- og Kulturstyrelsen varetager driftsbevillingerne og fungerer som sekretariat for Statens Kunstfond

Opdateret 08. marts 2022

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen