Musikskoler - refusion af lærerlønsudgifter

Ifølge Musikloven skal alle kommuner tilbyde musikundervisning i en kommunal eller selvejende musikskole.

Musikskolerne skal hvert år i november indsende en ansøgning med budgettal for det kommende år. Budgettallene skal være godkendt af kommunen. 

Hent ansøgningsvejledning og ansøgningsskema

Regnskabsaflæggelse

Der er frist for indsendelse af regnskabsskema for kalenderår 2022 den 1. juli 2023. Nedenstående regnskabsskema skal anvendes. 

Regnskabsskema for musikskoler 2022 (word) 

Revisionsinstruks for musikskoler (pdf)

Lovgrundlag

Læs Musikloven og bekendtgørelse om musikskoler på Retsinformation:

Bekendtgørelse af lov om musik
LBK nr. 32 af 14. januar 2014 

Bekendtgørelse om musikskoler
BEK nr 673 af 14/05/2013

Opdateret 28. november 2023