Det sydfynske Øhav (4 kommuner)

Havne og maritim kulturarv

De fire kommuner omkring det Sydfynske Øhav - Ærø, Langeland, Faaborg-Midtfyn og Svendborg kommuner - blev i 2008 udpeget i fællesskab som kulturarvskommune. De har en fælles maritim kulturarv i øhavet, havnene, søfolkene og erhvervslivet med værfter, rederier, shipping, færger m.m. I fællesprojektet, hvor også områdets museer indgår, stiller kommunerne sig spørgsmålet:

Hvordan kan den maritime kulturarv blive en katalysator for turisme, bosætning og erhvervsudvikling?

Øhavet er snitfladen mellem de fem havne og deres individuelle fortællinger: Marstal, Ærøskøbing, Rudkøbing, Faaborg og Svendborg havne.

Projektets udgangspunkt er den faste, byggede kulturarv, som er så rigt repræsenteret omkring havnene. Havnene supplerer hinanden på bedste vis, således at man på en rejse mellem havnene vil kunne få et næsten komplet billede af en typisk dansk købstadshavn. Her findes en stribe velbevarede kulturmiljøer: den oprindelige brogade, værftet, trafikhavnen, fiskerihavnen, havnepladsen med toldbod, hotel, havnekontor, vejerbod og flere andre.

Projektet har afdækket og tydeliggjort den faste kulturarv og de fortællinger, der knytter sig hertil, og har søgt at belyse mulighederne for at anvende den maritime kulturarv som et middel til udvikling.

Projektet har bl.a. resulteret i den fælles fortælling om Sydfyn som 'Danmarks Blå Hjerte'. Fortællingen har udmøntet sig i et fælles logo, der samler de fire kommuner og fem havne. Logoet og fortællingen skal anvendes som udviklings- og markedsføringsplatform for kommende projekter.

Projektet har samlet områdets fire kommuner, hvis borgmestre udtaler, at projektet har tydeliggjort deres fælles, maritime kulturarv.

"Vi har brug for at gå sammen på tværs af kommunegrænser for at gøre opmærksom på kvaliteterne ved vores område. Kulturarven er en autentisk værdi, som værdsættes meget højt og ikke kan kopieres af andre. Og den repræsenterer en inspirationskilde og et potentiale, som vi gerne vil udvikle de kommende år"

Læs hele beskrivelsen af projektet i Faaborg-Midtfyn, Ærø, Langeland og Svendborg kommuners ansøgning.

Opdateret 01. februar 2019

Download rapport

Rapporten indeholder beskrivelse af den maritime kulturarv i Det Sydfynske Øhav

'Den Maritime Kulturarv i Det Sydfynske Øhav' (PDF)

Download rapport

Rapporten indeholder en strategi for det sydfynske øhav kulturarv og dets maritime oplevelser

'Strategi for Danmarks Blå Hjerte' (PDF)