Den Kongelige Mønt

Amager Boulevard 115, Københavns Kommune

Den Kongelige Mønt har siden 1739 stået for fremstillingen af betalingsmidler i Danmark. Fabrikken havde oprindelig til huse i lokaler på Gammelholm i det indre København, men flyttede i starten af 1920'erne til en nyopført produktionsbygning på Amager Boulevard.

Den Kongelige Mønt flyttede i 1978 møntfabrikationen til lokaler i Brøndby, og i 1982 blev bygningen solgt. Efter omfattende indvendige ombygninger er den nu indrettet til kontorer, som anvendes af private virksomheder.

Den Kongelige Mønt har dermed fulgt det samme lokaliseringsmønster som mange private virksomheder, der først flyttede fra Københavns centrum til brokvartererne og dernæst videre til en omegnskommune.

Bygninger og anlæg

Den Kongelige Mønt er opført efter tegninger af kgl. bygningsinspektør Martin Borch. De sammenhængende produktionsbygninger udgør et gedigent, lukket firfløjet anlæg, der udstråler tyngde og soliditet. Det monumentale byggeri er opført i røde sten, og byggestilen er nationalromantisk med inspiration fra ældre dansk herregårdsbyggeri. Fabriksbygningens noget afvisende ydre skyldes sikkerhedshensyn.

I gården ligger en mellembygning i to etager (forhøjet 1965) i hele gårdarealets bredde.

Øst for møntkomplekset ligger en stærkstrømsbygning opført i forbindelse med Den Kongelige Mønt i 1922. Bygningen er i røde sten i et fag med næsten kvadratisk grundplan og højt helvalmet tegltag med to små højt placerede vinduer.

Arkiv

Der findes materiale i Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv og i Københavns Kommunes byggesagsarkiv.

Vurdering

Den Kongelige Mønt er en velbevaret fabriksbygning og et eksempel på en af de få statslige produktionsvirksomheder i Danmark. Fabriksbygningen dannede ramme om en af statens mest vitale funktioner: fremstillingen af betalingsmidler, hvilket kommer til udtryk i bygningskompleksets monumentale formsprog, som udstråler en betydelig national stolthed.

Ved den i øvrigt respektfulde ombygning er der sat vinduer i de tre fløje, hvorved bygningen har mistet noget af sit borgagtige udseende.

Udpegning og vurdering: En arbejdsgruppe med repræsentanter for københavnske museer og kulturmiljøråd.

Opdateret 24. oktober 2019