Bang & Olufsen

Peter Bangs Vej 15, Struer Kommune

Bang & Olufsen A/S blev grundlagt i 1925 af to unge ingeniører, Peter Bang og Svend Olufsen. Bang og Olufsen eksperimenterede med at skabe en radio, der kunne modtage strøm direkte fra lysnettet i stedet for – som de øvrige radioer på markedet – at være drevet af akkumulatorer eller batterier. Det lykkedes dem at fremstille en eliminator, der kunne sættes ind mellem lysnettet og en batteriradiomodtager, og i 1929 fik virksomheden sit gennembrud med den første fuldt færdige lysnetradio, "Femlamperen".

De to nyuddannede ingeniører begyndte deres eksperimenter i et loftsværelse på Svend Olufsens forældres gård ved Struer. I 1927 var de kommet op på 30 ansatte og opførte da den første fabrik i landsbyen Gimsing syd for Struer.

B&O fortsatte den teknologiske udvikling af sine produkter og opnåede efterhånden en førerposition på markedet. I 1931 begyndte B&O at producere tonefilmsanlæg til biografer. I 1947 satte fabrikken sin første båndoptager i produktion. I 1950 den første FM-radio. I 1952 kom fabrikken med sit første fjernsyn, og i 1957 fremstillede man verdens første stereo-grammofon.

I 1960'erne indledte B&O et samarbejde med nogle af landets bedste designere. Designet blev herefter en væsentlig del af fabrikkens udviklingsarbejde og var med til at gøre flere af B&O's radioer til store salgssucceser. Fabrikken udvidede i hastigt tempo, bl.a. med udenlandske datterselskaber, og eksportandelen steg kraftigt.

Omkring 1990 blev B&O ramt af krise og måtte igennem omfattende nedskæringer. Men virksomheden overlevede og er i dag Danmarks eneste tilbageværende radio- og fjernsynsfabrik med ca. 3000 ansatte.

Bygninger og anlæg

Hele B&O's fabriksanlæg blev ødelagt ved en schalburgtage-aktion i 1945. Alle de nuværende bygninger er således opført efter 2. verdenskrig. Umiddelbart efter krigen opførte man en ny hovedbygning og nye, moderne fabrikshaller med shedtag. I 1965 udvidede man med fabrik 2, og i de følgende år med fabrik 3, 4 og 5. Hovedparten af de nyere produktionsbygninger er opført med jernbetonskelet og murstensfacader. I alt udgør det bebyggede areal ca. 60.000 m².

Rundt om fabrikkerne er der vokset et parcelhuskvarter frem med huse bygget af de mange medarbejdere.

Arkiv og litteratur

Struer Museum råder over et omfattende arkiv- og genstandsmateriale fra B&O. Virksomhedens historie er desuden behandlet i litteraturen.

Vurdering

B&O er en betydningsfuld repræsentant for den højteknologiske industri i Danmark. Det omfangsrige fabriksanlæg er velbevaret og udgør med parcelhuskvarter og store parkeringsarealer en helhed, som er unik i Vestjylland.

Udpegning og vurdering: Herning Museum.

Opdateret 24. oktober 2019