Webservices

Fredede og bevaringsværdige bygninger

Databasen "Fredede og Bevaringsværdige Bygninger" udstiller tre webservices. Man kan hente kortdata via WMS og WFS, og for kommuner er der mulighed for at søge, eksportere og importere metadata via en SOAP service.

Som professionel bruger (dvs. med login) kan man tillige fra https://www.kulturarv.dk/fbb/ hente data i formaterne html, xml eller csv, så data kan integreres i egne systemer.

WMS og WFS

Web Map Service - returnerer kortdata som billeder: https://www.kulturarv.dk/geoserver/wms?service=WMS&version1.1&request=GetCapabilities

Web Feature Service - returnerer kortdata som XML https://www.kulturarv.dk/geoserver/wfs?service=WFS&version=1.0.0&request=GetCapabilities

SOAP service

SOAP grænsesnitfladen i FBB udstiller en række af de funktioner via web services, som den almindelige brugergrænseflade også muliggør. Ved hjælp af denne service kan man finde, importere og eksportere metadata fra FBB databasen. Servicen kan anvendes af kommuner, der ønsker at tilgå funktionalitet i FBB via egne systemer. Det kræver login til FBB for at anvende servicen. I øjeblikket er der desværre ikke mulighed for at stille servicen til rådighed for andre interesserede.

Nærmere beskrivelse af webservicen findes her: https://www.kulturarv.dk/fbb-ws/services/FbbService?wsdl

Download dokumentation

Fund og Fortidsminder

Databasen "Fund og fortidsminder" udstiller ligeledes tre webservices. De to geografiske webservices WMS og WFS er offentligt tilgængelige, mens det kræver login at anvende REST servicen. Alle museer, som skal registrere i Fund og Fortidsminder kan anvende denne REST service.

Metadata kan også downloades fra http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Download/ i MapInfo tab, ESRI shp eller csv. Vær opmærksom på, at valg af "Alle kommuner" også indeholder data fra søterritoriet.

WMS og WFS

Web Map Service - returnerer kortdata som billeder: https://www.kulturarv.dk/ffpublic/wms/ows?service=wms&version=1.1.0&request=GetCapabilities

Web Feature Service - returnerer kortdata som XML: https://www.kulturarv.dk/ffpublic/wfs?version=1.0.0&request=GetCapabilities

Hvis du oplever problemer i MapInfo, så prøv denne ældre version:  http://www.kulturarv.dk/ffpublic/wfs?version=1.0.0&request=GetCapabilities

Hent dokumentation for Fund & Fortidsminder WMS og WFS (pdf) 

REST service

Data adgangslaget til Fund og Fortidsminder er baseret på en REST-arkitektur som stiller CRUD operationer til rådighed for data i systemet. REST arkitekturen er implementeret ved hjælp af Restlet rammeværket.

Via HTTP-metoder (GET, PUT, POST og DELETE) kan data læses, opdateres, skabes og slettes. Systemet accepterer JSON som input format og responderer i JSON.

Der er adgang til at browse data uden autentifikation, mens opdatering af data via webservicen kræver samme type login som til applikationen.

Museernes Samlinger og Kunst Indeks Danmark

Kunstindeks Danmark og Museernes Samlinger er tilgængelige via web services og XML import/eksport i museernes registreringsværktøj, Regin, men her skal et museum først give dig adgang til sin samling. Her er mere information om adgang til Regin.

Opdateret 04. november 2022

Hvad er en webservice?

En webservice er software som understøtter kommunikation mellem computere over et netværk. Den er typisk et kontaktpunkt på Internettet, som giver adgang til at afvikle programmer eller tilgå data på en webserver.

 

Læs mere om webservices på Wikipedia