15. Antvorskov Kaserne

Antvorskov Kaserne ved Slagelse er et velbevaret eksempel på en moderne koldkrigskaserne bygget efter kollegieprincippet, hvor fritid og arbejde er adskilt og opdelt i tre tydeligt funktionsbestemte kvarterer: belægning, uddannelse og garager med værksteder.

Kasernen er tegnet af arkitekt Holger Sørensen og opført i starten af 1970'erne som gennemført industrielt byggeri i præfabrikerede betonelementer med flade tage og vinduesbånd. Den militære taktfaste logik blødgøres af grønne gårdrum, åbne plæner og fine beplantninger.

I samtiden var der rift om de unge, værnepligten skulle gøres attraktiv. Antvorskov markerer, ligesom Skive Kaserne af samme arkitekt, et skifte i samfundets pædagogiske og militærpsykologiske opfattelse af vigtigheden af at tilgodese de meniges individuelle komfort.

Opdateret 24. juli 2019

Fakta

Tegnet 1969 af overarkitekt Holger Sørensen, Forsvarets Bygningstjeneste

Opført 1972-1974

Kaserneareal 40 ha

Bebygget areal 37.907 m2

Øvelsesterræn udvidet med 172 ha ved ekspropriation 1976-77

Kommune: Slagelse