Priorparken

Priorparken, Brøndby Kommune

Erhvervsområdet Priorparken er opkaldt efter ingeniøren H.P. Prior, der i 1891 grundlagde virksomheden Nordisk Elektrisk Ledningstraad- og Kabelfabrik i København. Virksomheden, som i 1898 blev omdannet til Aktieselskabet Nordiske Kabel- og Traadfabriker (NKT), producerede bl.a. elektricitetskabler, telefon- og telegraftråde samt søm, skruer og andre byggematerialer. NKT ekspanderede ved at opkøbe konkurrerende firmaer og opførte også et stort kabelværk i Middelfart.

I 1944 købte NKT gården Vibeholm i Brøndbyøster. I 1951-54 opførte man her – med tilskud fra den amerikanske Marshall-hjælp – et moderne fabriksanlæg, der skulle aflaste virksomhedernes værker på Frederiksberg og Amager.

Også produktionen var tilrettelagt på moderne vis. Kabelfremstillingen foregik i én lang proces som "flydende produktion". Råvarerne kom ind i fabrikkens sydlige ende, og de færdige kabler kom ud i den nordlige ende. Derfor var fabriksbygningens form meget langstrakt.

NKT har senere flyttet det meste af kabelproduktionen til Middelfart. Med den delvise udflytning blev fabriksanlægget omdannet til et erhvervsområde, der var åbent for andre virksomheder. I 1994 fik det navnet Priorparken.

I kraft af beliggenheden tæt på København og en god infrastruktur med kort afstand til motorvejssystemet og direkte jernbanespor er det et attraktivt erhvervsområde, der i dag huser forskellige andre virksomheder.

Bygninger og anlæg

Arkitektonisk fremstår Priorparken som et sammenhængende område med ensartede bygninger og veje. Området er i alt 100 tdr. land stort, og bygningerne dækker mere end 200.000 m².

Bebyggelsen er centreret omkring hovedvejen og langs de mindre stikveje. Bygningsmassen består af beklædte, forstøbte betonelementer. Det hele er opført i 1950'erne eller senere, og der er derfor ingen markante brydninger mellem ældre og yngre byggeri. Bygningerne er udpræget funktionelle og uden dekorative elementer bortset fra de farvede facadebeklædninger.

Området har egen kraftstation med en stor skorsten, som nu ejes og drives af Brøndby Forsyning.

Arkiv og litteratur

NKT har eget virksomhedsmuseum, og der er litteratur om firmaets historie. Desuden råder Erhvervsarkivet i Århus og Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv over materiale fra virksomheden.

Vurdering

Priorparken er et rendyrket eksempel på 1950'ernes store fabrikskomplekser bygget på bar mark. Anlæggets placering i en forstad til København afspejler den bølge af virksomhedsudflytninger, der fandt sted i efterkrigstiden.

Udpegning og vurdering: En arbejdsgruppe med repræsentanter for københavnske museer og kulturmiljøråd.

Opdateret 24. oktober 2019