Klag over reklamer mm.

Radio- og tv-nævnet er den myndighed, der behandler klager over reklamer, produktplacering og sponsorering af programmer i radio og fjernsyn og visse tv-lignende internettjenester.

Slots- og Kulturstyrelsen er sekretariat for Radio- og tv-nævnet og forbereder nævnets arbejde.

Hvis du ønsker at indgive en klage til Radio- og tv-nævnet, anbefales det, at du først læser klagevejledningen og derefter sender en mail til rtv@remove-this.slks.dk

På siderne her finder du:

Bemærk - inden du klager:

Radio- og tv-nævnets afgørelser med navne på sagens parter og på klager offentliggøres på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Ifølge persondataloven er vi forpligtet til at orientere om, at de oplysninger vi har modtaget om dig, eksempelvis navn og mail, vil blive behandlet i henhold til denne lov.

Læs om registreredes rettigheder efter persondataloven

Opdateret 15. marts 2023