KulturMiljø-Metoden

KulturMiljø-Metoden

KulturMiljø-Metoden er udarbejdet som et værktøj til kommuner og museer til udpegning af kulturmiljøer. Metoden er udviklet til at vurdere, værdisætte, udpege og afgrænse kulturmiljøer ud fra et fagligt og transparent grundlag, der har taget afsæt i SAVE og KIP metoderne.

KulturMiljø-Metoden og er udviklet i samarbejde mellem Sydvestjyske Museer og Esbjerg Kommune ved kortlægning af 80 kulturmiljøer i Esbjerg Kommune. Projektet er støttet af Esbjerg Kommune, Sydvestjyske Museer og Slots- og Kulturstyrelsen. Arbejdet med udvikling af metoden blev afsluttet i 2015, og året efter blev resultaterne offentliggjort ved et seminar i Ribe for kommuner og museer i Danmark, hvorefter KulturMiljø-Metoden er udkommet som en publikation i 2018.

Hent publikation om KulturMiljø-metoden

I publikationen er der redegjort for det metodiske grundlag og det historiesyn, der ligger bag metoden. Endvidere er den praktiske del beskrevet, der består af en forundersøgelse, besigtigelse, konklusion og afgrænsning af et kulturmiljø ved hjælp af en systematisk gennemgang i et kulturmiljøskema. 

Hent eksempel på et kulturmiljøskema

Opdateret 25. februar 2020

Kulturmiljømetoden

Kulturmiljømetoden præsenteres i denne publikation udgivet med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen, Esbjerg Kommune og Sydvestjyske Museer 2018.

Hent publikationen om Kulturmiljømetoden

kulturmiljøskema

Kulturmiljøskema til hjælp ved registrering af et kulturmiljø.

Hent Kulturmiljøskema