Tv-modtagelse, frit valg, must carry

Find mere information

FRIT VALG AF TV-DISTRIBUTØR

De danske husstande  i ejerboliger, andelsboliger og grundejerforeninger er ikke længere bundet til at modtage tv fra den fælles tv-forsyning i den forening, de bor i. Læs mere om dine klagemuligheder.

MUST CARRY

Must carry-reglerne fastsætter, at ejere af fællesantenneanlæg er forpligtede til at fordele visse programmer i anlægget. Must carry-programmerne skal fordeles mindst i den samme lyd- og billedkvalitet, som de udsendes i på det terrestriske sendenet. Læs mere om dine klagemuligheder.

DISTRIBUTØRER AF DIGITALT TV

Digitalt tv distribueres ved hjælp af det jordbaserede digitale sendenet (DTT). I Danmark er der to distributører af landsdækkende digitalt tv:

  • Boxer TV A/S, der vandt sin tilladelse til at distribuere tv i en skønhedskonkurrence i 2008 og i et nyt udbud afholdt i foråret 2018.
  • I/S DIGI-TV, som ejes af DR og TV 2|DANMARK i fællesskab, har sin tilladelse i medfør af radio- og fjernsynsloven.

Hvis man vil distribuere jordbaserede digitale sendenet, skal man have tilladelse til det af Radio- og tv-nævnet.

Opdateret 15. marts 2023