Plakettevejledning

Slots- og Kulturstyrelsen har udarbejdet en vejledning til opsættelsen af plaketten ’KULTURARV – FREDET’.

Formålet med vejledningen er at gøre det lettere for ejere af fredede bygninger at opsætte plaketten ’KULTURARV – FREDET’ og samtidigt lette sagsbehandlingen af byggesager i de fredede bygninger.

Vejledningen beskriver løsninger til opsætning af plaketten ’KULTURARV - FREDET’, der på forhånd er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen, der er fredningsmyndighed. Løsningerne kan benyttes uden at ansøge fredningsmyndigheden om tilladelse.

Læs plakettevejledning (pdf)

Opdateret 16. april 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen