Bruunshaab Papfabrik

Vinkelvej 93 B, Bruunshåb, Viborg Kommune

Siden middelalderen har vandet i Mølleå sydøst for Viborg været udnyttet til forskellige former for produktion. I 1821 blev Bruunshaab Klædefabrik grundlagt af skibsreder Bertel Bruun og fabrikant Johannes Ivar Bruun. Frem til midten af 1800-tallet var klædefabrikken blandt landets førende. Derefter fulgte en lang årrække med stagnation, og i 1919 ophørte klædeproduktionen.

Fabrikken var i 1916 blevet solgt til papfabrikant Janus Smith, som fra 1920 anvendte bygningerne til fremstilling af pap. A/S Smith Papfabrik nåede efterhånden op på en betydelig produktion og eksporterede også til udlandet. Fabrikken havde det største antal beskæftigede i 1940'erne og -50'erne, og i samme periode skete der en stor fornyelse af produktionsapparatet.

Familien Smith bevarede aktiemajoriteten i virksomheden frem til 1976. Derefter nåede den at skifte ejer tre gange, indtil den lukkede i 1986.

Siden 1987 har Bruunshaab Papfabrik været drevet som arbejdende fabriksmuseum med de gamle maskiner. Anlægget blev fredet i 1999.

Bygninger og anlæg

Fabrikkens hovedbygning er opført i 1909 efter en brand. Den er tegnet af Viborg-arkitekten Søren Vig-Nielsen og bygget i røde mursten. Bygningen er i tre etager med kamtakkede gavle, tag af sorte stålplader (oprindelig tagpap) og store, tætsiddende støbejernsvinduer. I forlængelse af produktionsbygningen ligger et lavt maskinhus, hvortil der hører en høj skorsten. Fabrikken er udvidet i 1940'erne, bl.a. med en vinkelfløj til lager og kontor. Også de nyere bygninger er holdt i røde mursten.

Indvendig er de gamle maskiner bevaret de ældste er fra 1896, de nyeste fra 1959 og stadig funktionsdygtige.

Til fabrikken hører også arbejder- og funktionærboliger.

Arkiv

Landsarkivet for Nørrejylland og Lokalhistorisk Arkiv for Viborg Kommune har materiale om både klædefabrikken og papfabrikken.

Vurdering

Bruunshaab Papfabrik er et enestående velbevaret industrimiljø, der kan illustrere et sammenhængende industrihistorisk forløb fra begyndelsen af 1800-tallet til slutningen af 1900-tallet.

Udpegning og vurdering: Museumsrådet i Viborg Amt.

Opdateret 01. februar 2019
Oops, an error occurred! Code: 202407200348118c0a3102

Klik på billedfeltet og skift mellem billederne med højre/venstre-pilene.