Fund og Fortidsminder

Fund og Fortidsminder er det centrale register over fortidsminder og arkæologiske fundsteder i Danmark. Formålet er at danne et nationalt overblik over landets arkæologiske kulturarv.

Databasen fungerer dels som et administrativt redskab i forhold til den fysiske planlægning, dels er den en guldgrube for forskning indenfor den tidligste del af Danmarks historie.

Endelig kan den interesserede borger finde spændende udflugtsmål, f.eks. borgruiner, gravhøje og dysser.

Museerne er ansvarlige for indholdet

Det er de arkæologisk arbejdende museer, der opdaterer databasen hver gang de foretager en arkæologisk undersøgelse.

Desuden fører museerne tilsyn med de ca. 33.000 fredede fortidsminder og registrerer resultatet i Fund og fortidsminder.

Kulturstyrelsen stiller databasen til rådighed og laver kvalitetskontrol, men det er alene museerne, der er ansvarlige for registreringen.

Gå til databasen

Opdateret 04. november 2022