Tilskud til almennyttige formål

Her kan du læse om de to puljer, som findes på det almennyttige område. Den ene pulje støtter almindelig drift. Den anden støtte almennyttige kulturelle projekter inden for fire specifikke områder.


Pulje til landdækkende almennyttige organisationer

Puljen yder driftsstøtte til humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer, som lever op til en række formelle krav, samt krav til organisationen og dens arbejde. Puljen rummer ca. 53 mio. kr. og uddeles en gang årligt. Der er typisk ca. 350 tilskudsmodtagere, og antallet er stigende. Der ansøges ikke om et konkret beløb. Tilskudsstørrelsen udregnes på basis af oplysninger fra regnskabet.

Læs mere om puljen til landsdækkende almennyttige organisationer

Pulje til almennyttige kulturelle projekter

Puljen støtter almennyttige projekter med et kulturelt formål inden for fire områder: Demokrati og menneskerettigheder, kulturbevaring, kulturforståelse og modstandsfolk fra 2. verdenskrig. Der er én årlig ansøgningsrunde. Man kan søge tilskud mellem 30.000 – 100.000 kr. For at komme i betragtning skal man være en forening eller en selvejende institution og projektet skal leve op til puljens kriterier.

Læs mere om puljen til almennyttige kulturelle projekter

 

Opdateret 16. januar 2023