Assens Sukkerfabrik

Skovvej 2, Assens Kommune

Assens Sukkerfabrik og dens fire saftstationer er opført i 1883-84. Fabrikken blev anlagt uden for Assens for at kunne udnytte den nærliggende havn, den nyanlagte jernbane, vandet fra Kærum Å og ikke mindst byens arbejdskraft. Sukkerfabrikken fremstillede oprindelig rå- og puddersukker, men blev i 1963 ombygget til melisproduktion. I dag fremstilles primært sukker til industribrug.

I slutningen af 1800-tallet omlagdes det danske landbrug fra vegetabilsk til animalsk produktion, og samtidig mekaniseredes produktionen. Blandt de nye og større landbrugsindustrier, der voksede frem, var mejerier, slagterier og sukkerfabrikker.

I starten af 1880'erne steg interessen for roeproduktion, og sukkerfabrikken i Assens var blot en af mange fabrikker, der blev anlagt i provinsen. Sukkerroen var en populær vekselafgrøde, der reducerede brakmarkernes areal. Samtidig kunne roetoppene og det øvrige produktionsaffald anvendes som foder til det stigende antal husdyr.

I takt med mekanisering, ændrede transportformer og indførelse af ny teknik er antallet af ansatte på Assens Sukkerfabrik i de seneste år blevet skåret ned. Fabrikken var dog endnu i 2004 en af byens største virksomheder med ca. 180 ansatte og ca. 400 beskæftigede i roekampagnen.

Bygninger og anlæg

Sukkerfabrikkens ældste del, som er tegnet af arkitekt Ove Petersen, består af grundmurede teglstensbygninger i forskellige størrelser. Anlægget er udvidet og forandret løbende siden opførelsen i 1884. Nogle af de senere udvidelser er tilpasset den oprindelige byggestil, mens andre bryder radikalt hermed. Da fabrikken i 1963 blev ombygget til melisproduktion, blev der desuden opført en række siloer.

Betydelige dele af det oprindelige anlæg er bevaret. Det er således stadig muligt at iagttage Ove Pedersens enkelt udformede fabriksanlæg, der har dannet forbillede for andre, senere sukkerfabrikker.

Vurdering

Assens Sukkerfabrik er et markant vidnesbyrd om industrialiseringen af sukkerproduktionen på Fyn. Fabrikkens fysiske kulturmiljø er bevaret i sin helhed. Ud over de karakteristiske produktionsbygninger omfatter det også siloer og jernbanespor. På trods af flere udvidelser og ombygninger har anlægget et stort kulturhistorisk formidlingspotentiale.

Udpegning og vurdering: Kulturmiljøråd Fyn og Museumsrådet for Fyns Amt.

Opdateret 24. oktober 2019