Europa-Nævnets puljer

Europa-Nævnets formål er at sikre oplysning og debat om det europæiske fællesskab, og nævnet fordeler årligt 20,4 millioner kroner gennem fire forskellige puljer.

Puljer til 1-årigt aktivitetsprogram i 2024

Repræsenterer du et parti i Folketinget eller et dansk parti/bevægelse valgt ind i Europa-Parlamentet, kan I få tilskud fra Partipuljen til 1-årigt aktivitetsprogram. Næste ansøgningsperiode er i efteråret 2023 for perioden 2024.

Læs mere om Partipuljen

Repræsenterer du en organisation, der har debat og oplysning om Europa som hovedformål, kan I få tilskud fra Pulje A til 1-årigt aktivitetsprogram. Næste ansøgningsperiode er i efteråret 2023 for perioden 2024.

Læs mere om Pulje A

Repræsenterer du en organisation, der har debat og oplysninger om Europa som en del af deres aktiviteter, men hvis hovedformål er et andet, kan I få tilskud fra Pulje B til 1-årigt aktivitetsprogram. Næste ansøgningsperiode er i efteråret 2023 for perioden 2024.

Læs mere om Pulje B

Pulje med projekttilskud til enkeltstående aktiviteter

Ønsker du at søge tilskud til en eller flere aktiviteter over en periode på ét eller et halvt år? Fra Pulje C kan organisationer, visse institutioner, virksomheder og privatpersoner søge om tilskud to gange årligt.

Læs mere om Pulje C

Pulje til Debatter om Europas fremtid

”Konferencen om Europas fremtid” var en borgerstyret række af debatter, hvor folk fra hele Europa fra foråret 2021 til foråret 2022 har udvekslet idéer og været med til at sætte kursen for vores fælles fremtid. Formålet var at give folk fra hele Europa mulighed for at udveksle idéer og bidrage til at forme den fælles fremtid. Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen forpligtede sig til at lytte til europæerne og inden for deres kompetenceområder følge op på anbefalingerne. I foråret 2022 blev konklusionerne fremlagt i Strasbourg.

Puljen skulle bidrage til, at flere borgere i Danmark igennem debatter og borgerhøringer arrangeret af civilsamfundet får bedre mulighed for at deltage i debatten om Europas udfordringer og prioriteter i "Konferencen om Europas fremtid".

Konferencen bestod i praksis af fire dele, hvoraf denne pulje direkte rettes mod to af dem:

  • Den flersprogede digitale platform – som var være omdrejningspunktet for konferencen. Her kunne borgerne dele idéer, kommentere andres idéer og indsende bidrag online. Bidragene blev indsamlet, analyseret og offentliggjort under hele konferencen.
  • Decentrale arrangementer – onlinearrangementer, fysiske arrangementer og hybridarrangementer, der afholdtes af personer og organisationer samt af nationale, regionale og lokale myndigheder i hele Europa - dvs. bl.a. den aktivitet man kunne søge tilskud til fra denne pulje
Opdateret 25. juli 2023

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen