Europa-Nævnets puljer

Europa-Nævnets formål er at sikre oplysning og debat om det europæiske fællesskab, og nævnet fordeler årligt 20,4 millioner kroner gennem fire forskellige puljer.

Puljer til 1-årigt aktivitetsprogram i 2024

Repræsenterer du et parti i Folketinget eller et dansk parti/bevægelse valgt ind i Europa-Parlamentet, kan I få tilskud fra Partipuljen til 1-årigt aktivitetsprogram. Seneste ansøgningsperiode var i efteråret 2023 for perioden 2024.

Læs mere om Partipuljen

Repræsenterer du en organisation, der har debat og oplysning om Europa som hovedformål, kan I få tilskud fra Pulje A til 1-årigt aktivitetsprogram. Seneste ansøgningsperiode var i efteråret 2023 for perioden 2024.

Læs mere om Pulje A

Repræsenterer du en organisation, der har debat og oplysninger om Europa som en del af deres aktiviteter, men hvis hovedformål er et andet, kan I få tilskud fra Pulje B til 1-årigt aktivitetsprogram. Seneste ansøgningsperiode var i efteråret 2023 for perioden 2024.

Læs mere om Pulje B

Pulje med projekttilskud til enkeltstående aktiviteter

Ønsker du at søge tilskud til en eller flere aktiviteter over en periode på ét eller et halvt år? Fra Pulje C kan organisationer, visse institutioner, virksomheder og privatpersoner søge om tilskud to gange årligt.

Læs mere om Pulje C

Opdateret 22. februar 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen