Klager over højskoleophold

Der kan ikke klages til Slots- og Kulturstyrelsen vedrørende en konkret afgørelse, som en højskole har truffet.

Slots- og Kulturstyrelsen fører et såkaldt legalitetstilsyn med højskolerne. Det vil sige et tilsyn med, om en godkendt højskole overholder Lov om folkehøjskoler og de regler, der er udstedt i forlængelse af loven.

Jf. Lov om folkehøjskoler, er en højskole en fri skole. Det betyder, at en højskoles øverste myndighed er skolens bestyrelse, som klagen kan rettes til, hvis man er utilfreds med en afgørelse, som skolens ledelse har truffet. Styrelsen er således ikke klageinstans i forhold til konkrete afgørelser, som en højskole måtte træffe om f.eks. bortvisning af elever. 

På den enkelte højskoles hjemmeside findes kontaktoplysninger på skolens bestyrelse.

Liste over godkendte folkehøjskoler i Danmark

 

 

Opdateret 14. marts 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen