Kortlægning af læselystprojekter

Mange folkebiblioteker arbejder med at styrke læselysten hos børn. Bibliotekernes ansatte har stor erfaring med at motivere børn til læsning blandt andet med afsæt i det enkelte barns interesse og i lokale samarbejder med daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser.

Slots- og Kulturstyrelsen har på den baggrund udarbejdet en kortlægning af bibliotekernes eksisterende læselystprojekter. Formålet med kortlægningen er at få overblik over, hvor mange og hvilke typer læseinitiativer, der er igangsat for udviklingsmidler fra Kulturministeriet.

Derudover samler kortlægningen op på projekternes egne erfaringer. Den identificerer, beskriver og synliggør de projekttiltag, der har haft mest succes med at skabe læselyst.
 
Rapporten fokuserer på de projekter, der har modtaget tilskud fra Udviklingspuljen til Folkebiblioteker og Pædagogiske Læringscentre i perioden 2014-2019, og hvor målgruppen er børn og unge mellem 0-18 år og børnefamilier.

Kortlægningen bygger på data fra desk research, en kvantitativ og en kvalitativ undersøgelse og præsenterer til sidst en række anbefalinger til det videre arbejde.

Læs rapporten ”Kortlægning af læselystprojekter 2014-2019” (pdf)

Rapporten blev præsenteret den 30. november 2021 på en digital afslutningskonference for programmet ”Læselyst og læsefællesskaber for børn i indskolingens fritidstilbud”.

Her kan du se præsentationen af kortlægningen

Opdateret 23. april 2024

Kontakt

Har du spørgsmål om biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.