Den Kongelige Silkefabrik

Bredgade 36 B, Københavns Kommune

Den Kongelige Silkefabrik er et velbevaret eksempel på de tidlige manufakturvirksomheder i København. Silkefabrikken blev opført i 1753-56 af storkøbmand Peter van Hurck, der i 1753 overtog den statslige produktion af silke. Den nye fabrik i Bredgade havde plads til 100 væve.

Produktionen stagnerede i 1770'erne, og da fabrikant Niels Lunde overtog fabrikken i 1774, var der kun 28 væve og ca. 100 arbejdere tilbage. Silkeproduktionen ophørte endeligt omkring år 1800.

Fra 1825-1831 var der klædefabrik i bygningen, indtil ejeren, J.C. Modeweg, flyttede produktionen til den nye Brede Klædefabrik nord for København. Senere i 1800-tallet blev ejendommen hjemsted for Bredgades Dampmølle. Da dampmøllen nedlagdes i 1897, købte pianofabrikant Hindsberg bygningen og indrettede butik og værksteder. I dag er der kontorer og bolig i huset.

Bygninger og anlæg

Silkefabrikken udgjorde et samlet fabrikskompleks med forhus mod Bredgade og produktionsbygninger i baggården. Arkitekten var muligvis Nicolai Eigtved. Forhuset skiller sig ikke ud fra andre borgerhuse, og mod gaden fremstår det på ingen måde som fabrik. Forhuset fungerede som hovedsæde, bl.a. med direktørbolig.

De egentlige fabriksbygninger lå bagved på den aflange matrikel, der strakte sig til haven bag Amalienborg. Fabrikken bestod oprindelig af et baghus og to sidebygninger formet som et dobbelt T. Den sydlige sidefløj brændte i 1853, mens den nordlige stadig eksisterer.

Det nordlige sidehus er en grundmuret bindingsværksbygning i otte fag med tre etager plus en "mansardetage". Taget er dækket med rødt tegl. Bygningen udmærker sig ved de store, tætsiddende vinduer, der har givet dagslys til produktionen i en tid, hvor det var småt med kunstigt lys.

På klædefabrikkens tid var der i stuen presse og skæremaskine, på 1. sal garnmagasin, og på 2. sal spinderi. I baghuset og det sydlige sidehus var der hestegang, karteri, væveri mv.

Indvendigt er der gennem tiderne sket store ombygninger i den tidligere silkefabrik.

Arkiv og litteratur

Den Kongelige Silkefabrik er behandlet i litteraturen, bl.a. i forbindelse med Brede Klædefabriks historie.

Vurdering

Den Kongelige Silkefabrik er en af få bevarede industribygninger fra 1700-tallets København og udmærker sig ved at være opført som produktionsbygning. Etagebygningens tætsiddende vinduer er karakteristiske for den tidlige tekstilindustris bygninger. Dermed fastholdes et bygningsmæssigt vidnesbyrd om den tidlige silke- og klædeindustri.

Udpegning og vurdering: En arbejdsgruppe med repræsentanter for københavnske museer og kulturmiljøråd.

Opdateret 24. oktober 2019