Danske erfaringer

Bogstart-seminar 2014: Fokus på nye strategier til at nå alle familier

Udenlandske Bogstart-erfaringer, besøgsstrategier og de mange gevinster, som et liv rigt på bøger giver børn: Alt det var dagsordenen, da 40 Bogstart-formidlere mødtes til årets Bogstart-seminar 4.-5. december 2014 i Nyborg.

Strategier til vellykkede hjemmebesøg

Seminarets dag 1 stod i de gode besøgsstrategiers tegn.
Gennem oplæg, workshops og besøg af skuespiller og instruktør Nastja Arcel diskuterede deltagerne udfordringer og problematikker i forbindelse med Bogstart-besøgene hjemme hos familierne.

De mange konkrete råd og erfaringer, som deltagerne bød ind med, var blandt andet:

* Nye Bogstart-forældres motivation for at få Bogstart-besøg kan styrkes via en ambassadør fra forældrenes lokalmiljø, som forældrene kender og er trygge ved, og via et personligt introduktionsbrev vedlagt visitkort med foto, så forældrene kan se, hvem det er, der kommer på besøg.

*En åben og observerende attitude ved hjemmebesøget med en individuel vægtning af relationsarbejde og faglig snak, som er tilpasset den enkelte familie, sikrer en optimal formidling af Bogstart-budskabet.

* Et tæt samarbejde med lokale daginstitutioner og en årlig Bogstart-uge er med til at styrke kendskabet til Bogstart i lokalmiljøet.

Få flere gode råd og strategier her

Mød også her fire af seminarets deltagere og hør dem berette om de udfordringer og faglige gevinster, de personligt har oplevet i deres Bogstart-arbejde:

Rasmus Jensen, Hedehusene Bibliotek
Dorthe Grønbæk, Korskærparken/Fredericia Bibliotek
Helle Momme, Trekanten/Ålborg Bibliotekerne
Najat Bahij, Vollsmose Bibliotek

Læs interviews 
 

Buchstart og Bookstart - sådan gør de andre

Seminarets dag 2 satte fokus på to udenlandske Bogstart-projekter – Buchstart fra Hamburg og Bookstart fra England.

I Hamburgs Buchstart-projekt er det ikke bibliotekarer men byens praktiserende børnelæger, der uddeler Bogstart-pakken ved den obligatoriske 1 års-undersøgelse. Pakken rummer blandt andet en rabatkupon til et lånerkort til byens betalings-børnebiblioteker, og en invitation til at deltage i bibliotekets/det lokale familiecenters rim og remse-grupper for børn og forældre.

Læs mere om Buchstart her

I Englands nationale Bookstart-projekt uddeler sundhedsplejerskerne i de lokale sundhedscentre den første Bogstart-pakke, når barnet er 0-1 år, mens det også kan være den lokale legestue eller andre i kvarteret, der uddeler den anden pakke, når barnet fylder 3-4 år.
Udover de obligatoriske Bogstart-pakker, som alle børn får, findes der en række supplerende bogpakker til forskellige børnegrupper med særlige behov.
De engelske familier bliver – ligesom de tyske – gjort opmærksom på bibliotekets Bogstart-tilbud via brochurer i bogpakkerne samt sundhedsplejerskens tips og anbefalinger. De engelske bibliotekers Bogstart-aktiviteter byder desuden på læseklubber for børn, rim- og remsegrupper mm.

Læs mere om Bookstart her

Sundhedsplejersker og læger - en ny aktør i Bogstart?

Bogstart-seminariets deltagere diskuterede efter de udenlandske oplæg, om de udenlandske strategier med sundhedsplejersker/læger som formidlere af Bogstart-pakkerne vil kunne fungere i Danmark: På den ene side vil det sikre, at alle familier modtager pakkerne, i hvert fald i barnets første leveår – på den anden side er det vigtigt, at formidlerne er fagligt kvalificerede til at formidle budskabet om den sproglige stimulerings betydning for barnet, da det er ligeså essentielt, at forældrene forstår budskabet, som at de får bøgerne, lød nogle af diskussionens centrale argumenter.

Læs mere her  
 

3 stærke argumenter for at styrke børns læsning 

Udover de konkrete råd og input om, hvordan man kan gribe Bogstart-arbejdet an, deltog Jens Raahauge også i seminaret med tre stærke argumenter for at styrke børns muligheder for at komme i nærkontakt med bøger.
Jens Raahauge er tidligere skoleleder og nu formand for Dansklærerforeningens folkeskolelærere, og han øste af sin livslange indsigt i de værdifulde gevinster, som en barndom rig på bøger giver:

- Bøgerne hjælper ikke bare børnene med at udvikle et godt og nuanceret sprog, så de kan udtrykke deres tanker og følelser præcist – åbner vi bøgernes verden for børnene, stimulerer vi også deres skaberkraft og fantasi, styrker deres nysgerrighed og lyst til at forstå det ukendte fremmede, og giver dem nye erkendelser af verden via de kunstneriske dimensioner, som god børnelitteratur rummer, understregede han.

Læs mere her

Opdateret 01. februar 2019