4. Planstrategi

Planstrategien vil være en oplagt anledning til at sætte fokus på kulturarven og dens potentialer for kommunens fremtidige udvikling.

Den politiske debat, der skal finde sted i forbindelse med planstrategien, kan være en god anledning til at præsentere nogle af de kulturhistoriske  kvaliteter, som kommunen har - både for politikerne og for offentligheden.

Det kan give en god optakt til selve kommuneplanrevisionen, hvis man allerede har øjnene åbne for de spændende historier og mulige potentialer, der ligger i den lokale kulturarv. Og det kan være en god måde at give kommunalpolitikerne et politisk ejerskab til kulturarven.

Anbefalingerne i planstrategien kan spænde lige fra dét at sætte kulturarven på dagsordenen, altså at arbejde med at kortlægge, beskrive og udpege kulturhistoriske bevaringsværdier i kommuneplanen. Og så til at gøre kulturarven til en decideret strategisk ressource i kommunens fremtidige udvikling. For eksempel ved at arbejde på i højere grad at synliggøre eller genanvende den fysiske kulturarv i form af bygninger og kulturmiljøer i bybilledet eller landskabet. Eller ved at lade sig inspirere af de i alt 11 kulturarvskommuner, der har arbejdet med at aktivere deres kulturarv som et potentiale i deres udvikling, som det er omtalt i kapitel 5. I pjecen ”6 gode grunde til at bruge bygningskulturarven i kommunen” beskrives seks gode grunde til at sætte bygningskulturarven på dagsordenen i kommunens udviklings- og planstrategi. Læs den på Bygningskultur 2015.

På Byplanlaboratoriets hjemmeside kan du under ’På vej mod Plan 13’ se mere om planstrategier og finde inspiration til arbejdet med den kommende planstrategi.

>> Læs næste kapitel

Opdateret 01. februar 2019