Pedershaab Maskinfabrik/P.N. Beslag

Nørregade 25 , Brønderslev, Brønderslev-Dronninglund Kommune

Virksomheden P.N. Beslag blev etableret i 1877 af smeden Peder Nielsen. Beslagfabrikken var i begyndelsen en mindre håndværksbaseret virksomhed, men udviklede sig og flyttede i 1886 til en større fabriksbygning nord for stationspladsen i Brønderslev. Her blev fabrikken udvidet flere gange, og i 1915 stiftede Peder Nielsen maskinfabrikken "Pedershaab" som datterselskab til beslagfabrikken.

De to fabrikker, som fremstiller beslagprodukter til håndværk og industri, voksede i løbet af 1900-tallet til at blive byens største virksomhed med ca. 300 ansatte. Produkterne afsættes i både Danmark og udlandet.

Bygninger og anlæg

Fabriksanlægget er udvidet væsentligt siden etableringen. Forrest på grunden mod Nørregade findes den ældste del af anlægget: en grundmuret gul produktionsbygning med støbejernsvinduer fra 1899.

Grunden er i dag fuldt udbygget med råvarelager samt produktions- og pakkerihaller, der grænser op til de bagvedliggende jernbanespor.

Arkiv

Brønderslev Lokalhistoriske Arkiv har en samling arkivalier fra virksomhedens historie, og Vildmosemuseet har genstande.

Vurdering

Virksomheden repræsenterer metalindustrien, der har spillet en dominerende rolle i erhvervslivet i samtlige nordjyske byer. Desuden har fabrikken som Brønderslevs største virksomhed haft stor betydning for byens udvikling.

Udpegning og vurdering: Nordjyllands Historiske Museum

Opdateret 01. februar 2019