Støtte til højskoler og højskoleophold

Højskolerne modtager et statstilskud, der bliver administreret af Slots- og Kulturstyrelsen. Staten yder ikke støtte til den enkelte højskoleelev.

Støtte til elever

En folkehøjskole fastsætter selv sin elevpris. Den gennemsnitlige betaling i 2023 var ca. 1.700 kr. pr. uge for et langt højskolekursus af minimum 12 ugers varighed. Hertil kan der forekomme en yderligere betaling for rejser, materialer, ekskursioner m.v.

Der er ingen statslig støtte til elevernes betaling af skolepengene. Enkelte kommuner yder tilskud til et højskoleophold. Nogle højskoler har elevfonde, der yder støtte. Ligeledes er det muligt for den enkelte højskole at nedsætte elevbetalingen for enkelte elever i særlige tilfælde.

Staten finansierer dog en række stipendieordninger, der kan ansøges gennem Foreningen for Folkehøjskoler i Danmark:

Søg et højskolestipendium som en del Mangfoldighedspuljen

Søg et nordisk højskolestipendium som en del af Rigsfællesskabspuljen

Specialpædagogisk støtte (SPS) til elever på højskoler

Muligheden for at ansøge om specialpædagogisk støtte (SPS) til elever på højskoler skal sikre, at elever kan deltage i kurser på folkehøjskoler på lige fod med andre, selv om eleverne har en funktionsnedsættelse. Det er højskolen og ikke den enkelte elev, der kan ansøge om specialpædagogisk støtte.

Alle folkehøjskoler kan ansøge om støtte gennem SPS-ordningen. Den enkelte folkehøjskole ansøger om støtte gennem SPS-ordningen på baggrund af den enkelte elevs funktionsnedsættelse.

Læs mere om SPS-ordningen og ansøgningsprocessen 

Opdateret 15. marts 2024