Støtte til højskoler og højskoleophold

Højskolerne modtager et statstilskud, der bliver administreret af Slots- og Kulturstyrelsen. Staten yder ikke støtte til den enkelte højskoleelev.

Støtte til højskoler

Højskolerne modtager et statstilskud, der udgøres af et grundtilskud som alle folkehøjskoler modtager, samt et taxametertilskud ud fra antallet af elever på den enkelte højskole. Det samlede taxametertilskud til højskolerne udgør ca. 550 mio. kr. Medregnes grundtilskuddet er det samlede tilskud ca. 600 mio. kr. i 2020. Det samlede statstilskud udgør ca. 50% af en højskoles indtægter.

En elev på et langt højskolekursus af minimum 12 ugers varighed udløser i 2020 ca. 2.600 kr. pr. uge pr. elev i tilskud til højskolen. For elever uden kompetencegivende uddannelse kan der udløses et højere tilskud, da skolen forventes at have merudgifter til mentorer, vejledning m.v.

En elev på et højskolekursus af minimum 2 ugers varighed udløser i 2020 ca. 1.500 kr. pr. uge pr. elev i tilskud til højskolen.

En elev på et højskolekursus af omkring en uges varighed udløser i 2020 ca. 1.000 kr. pr. uge pr. elev i tilskud til højskolen. 

Støtte til elever

En folkehøjskole fastsætter selv sin pris. Den gennemsnitlige betaling i 2019 var ca. 1.500 kr. pr. uge, for et langt højskolekursus af minimum 12 ugers varighed. Hertil kan der forekomme en yderligere betaling for rejser, materialer, ekskursioner m.v.

Der er ingen statslig støtte til elevernes betaling af skolepengene. Enkelte kommuner yder tilskud til et højskoleophold. Nogle højskoler har elevfonde, der yder støtte. Ligeledes er det muligt for den enkelte højskole at nedsætte elevbetalingen for enkelte elever i særlige tilfælde

Se mere om elevbetaling for hver højskole på Højskoleforeningens hjemmeside.

Specialpædagogisk støtte (SPS) til elever på højskoler

Specialpædagogisk støtte (SPS) til elever på højskoler skal sikre, at elever kan deltage i kurser på folkehøjskoler på lige fod med andre, selv om de har en funktionsnedsættelse.

Alle folkehøjskoler kan ansøge om støtte gennem SPS-ordningen. Den enkelte folkehøjskole søger om støtte gennem SPS-ordningen på baggrund af hver enkelt elevs funktionsnedsættelse. Elever kan ikke selvstændigt søge om specialpædagogisk støtte.

Læs mere om specialpædagogisk støtte (SPS) til elever på folkehøjskoler samt, hvorledes man som højskole ansøger.

Opdateret 02. maj 2022