Bevaringstemaer

Kommunerne er den største varetager af kulturarven i Danmark. Kulturarven kan indgå som strategisk element i den fysiske planlægning og kulturarven er en ressource, der kan medvirke positivt til at fremme bosætning, erhvervsudvikling og turisme.

Kulturarven findes både i byen og på landet. Bevaringsværdierne omfatter både enkeltelementer og helheder - fra ydmyge spor til storslåede kulturmiljøer - der viser menneskets virksomhed fra forhistorisk tid til nutiden.

Kulturarven skal sikres gennem den fysiske planlægning. Det kan eksempelvis gøres ved at udvikle en målrettet planstrategi for kulturarven, ved at indarbejde kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen og udarbejde raffinerede lokalplaner, der sikrer bevaring og styrer udviklingen af et område.

Her på hjemmesiden kan du læse om, hvordan kulturarven skal indgå i kommuneplanen. Du kan også finde inspirationsmateriale om kulturarvskommunerne, industri- og havneomdannelse og arkitekturpolitik. Endelig kan du finde inspiration til at arbejdet med at gøre kulturarven til et vækstpotentiale.

Opdateret 21. januar 2020

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen