Teater Grob:
Extended Universe

Teater Grob:
Extended Universe

Teater Grob:
Extended Universe

Publikum bidrager til fortællingen

Fra 2018 til 2020 har Teater Grob samarbejdet med tre europæiske teatre om at skabe “Extended Universe”, der er et transmedialt teaterprojekt for, med, og af unge. Ambitionen med projektet er at engagere publikum til selv at bidrage til fortællingen. 

Teater Grob har formået at skabe et internationalt netværk over en årrække gennem koproduktioner, samarbejder, talks og deltagelse i festivaler. Med hjælp fra Den danske ambassade i London blev de sat i kontakt med projektlederen Boundless Theatre.

Kunsten forener

“Ideen til projektet opstod i 2016 hvor Brexit, flygtningekrisen og en europæisk højredrejning truede med at ødelægge ideen om et europæisk fællesskab. Der var masser af dystopiske fortællinger på film, tv og i teatre som behandlede det, men vi havde lyst til at forsøge at bruge teater som et frirum, hvor det er muligt at opfinde nye ideer, verdener og fællesskaber. I en tid hvor det er nemt at se hvad der adskiller os, er det kunstens opgave at undersøge hvad der trods alt også forener os”, fortæller instruktør Jesper Pedersen og producent Maja Ries på Teater Grob.

“Extended Universe” har været en stor og god udfordring for teatret som organisation. Udover selve projektets indhold og formål, nævner Teater Grob, at de har haft muligheden for at lære af europæiske kollegaer og derigennem har fået et indblik udefra som har inspireret dem til at gentænke selve måden de producerer teater på til daglig:

“Vi formulerede et grundkoncept omkring en delvis kollektiv skabelsesproces ud fra en intention om, at de enkelte partnere og kunstnere skulle have maksimal individuel frihed til at skabe indhold inden for nogle fælles rammer, herunder tematikkerne utopi, magt og ungdomskultur. Samtidigt definerede konceptet en form for grundlov, som skaber en sammenhæng mellem de forskellige værker. Samarbejdet mellem fire teatre fra fire forskellige lande har givet os en dybere forståelse af, hvordan andre arbejder, men også hvordan vi selv arbejder”, forklarer Jesper Pedersen og Maja Ries.

Fakta om projektet

Projekt:

Extended Universe

Lead partner: 

Boundless Theatre (UK)

DANSK DELTAGELSE:

Teater Grob

Ansøgningsrunde: 

Mindre samarbejdsprojekter 2018

Projektbevilling

198.653 EUR


Hands on: Erfaringer fra projektet

  • “Hav nogle klare målsætninger; få forventningsafstemt med alle partnere fra starten af; hvem, der gør hvad, og vær sikker på at hele jeres organisation er involveret fra starten. Husk at årshjulene på teatrene er forskellige og kan være svære at synkronisere” – Maja Ries.