Remisen i Brande

Remisevej 1, Brande, Ikast-Brande Kommune

I 1914 åbnede jernbanestrækningen Herning-Brande-Vejle, og i årene 1916-1920 etableredes banen Grindsted-Brande-Funder. Brande blev dermed et vigtigt jernbaneknudepunkt, som især fik stor betydning under 2. verdenskrig i forbindelse med transporten af brunkul fra de midtjyske kullejer.

Nord for Brande Station opførte man i 1917 en remisebygning, hvor lokomotiverne kunne opbevares.

I 1971 mistede Brande sin betydning som jernbaneknudepunkt ved en omlægning af togtrafikken. Da man samtidig gik fra damp- til diesellokomotiver, var der ikke længere brug for remisen.

Dele af remisebygningen benyttes nu til kulturelle arrangementer og udstillinger.

Bygninger og anlæg

Den halvcirkelformede remisebygning er opført i grundmur. Taget, som er beklædt med tagpap, hælder bagud. Hele bygningens forside består af 14 store, grønmalede porte med en smal række vinduer over. Drejeskiven foran remisen er bevaret, men rangerspor, vandtårn og kulkraner er fjernet.

Vurdering

Remisen er bevaret næsten intakt og står som et vidnesbyrd om Brandes storhedstid som stationsby og jernbaneknudepunkt. Den illustrerer samtidig udbygningen af infrastrukturen i Midtjylland i første halvdel af 1900-tallet. Jernbanenettet var en væsentlig faktor i udviklingen af landsdelen og havde stor betydning for transporten af varer og mennesker til og fra den voksende industri.

Udpegning og vurdering: Herning Museum.

Opdateret 24. oktober 2019