Skemaer og vejledninger

Her kan du finde vejledninger og skemaer til administration af folkehøjskoler

Skema til ændring af stamoplysninger for frie kostskoler

Skema til ændring af stamoplysninger for frie kostskoler

Skema til ændringer af stamoplysninger bedes sendt til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Andre vejledninger

Vejledning om samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner.
Det er muligt for en højskoleelev at modtage kompetencegivende og prøveforberedende undervisning på en anden undervisningsinstitution.

Opdateret 15. marts 2024