Warehouse9:
The People's Smart Sculpture

Genopfind din by med digital kunst

Warehouse9 gennemførte i 2014-2018 et socialt kunstprojekt i Kødbyen om sociale medier, demokrati og intelligente byer.

Projektet 'The People's Smart Sculpture' bestod af en serie digitale og stedsspecifikke kunstprojekter, hvor folk kunne genopdage, påvirke og reflektere over deres omgivelser – både i den digitale og den fysiske verden. 

Der var fokus på social kunst i europæiske byrum, og projektet foregik i otte europæiske byer. Fromålet var at udvikle nye former for intelligente byer. I Kødbyen kunne man i projektperioden medvirke i workshops, foredrag og en række digitale kunstbegivenheder med forestillinger, medieinstallationer og happenings under Kulturnatten i 2015-2017. 

"Hovedformålet med projektet var at engagere borgere, børn, kulturpublikum, turister, institutioner og lokale virksomheder i diskussionen om, hvordan vi kan udvikle den digitale og fysiske fremtidsby: Skaber vi byen sammen, eller er vi blot forbrugere af et byrum designet til os?", fortæller projektleder Jørgen Callesen.  

3D-model af Vesterbro

En af de populære events var "MineCraft your City", hvor man i grupper på fire personer kunne skabe digitale fremtidsvisioner i en eksakt 3D-model af Vesterbro. Over en årrække blev folk herigennem inddraget i en proces, hvor de fik indsigt i, hvad det vil sige at skabe en by, og stille spørgsmål om demokrati og engagement. 

”Med projektet gav vi de medvirkende mulighed for at reflektere over konsekvenserne af den voksende sociale medievirkelighed, som vi i stigende grad engagerer os i set i forhold til det faktiske fysiske miljø omkring os”, siger Jørgen Callesen.

Projektet havde 12 partnere, der bestod af universiteter, museer, gallerier, teatre og forskningsinstitutter, som i perioden samarbejdede om nye teknologier og udviklingen af byens rum og liv. De 12 projektpartnere gennemførte 11 eksperimentelle delprojekter og en europæisk undersøgelse om nye former for deltagelse. 

”Kunstnere, forskere, designere og involverede borgere fik mulighed for at udvikle og belyse mangfoldigheden af mennesker, færdigheder, urban kunst og sociale processer”, siger Jørgen Callesen. 

Fakta om projektet

Projekt

The People's Smart Sculpture

Dansk partner

Warehouse9

Leadpartner:

Hochschule Bremen (DE)

Ansøgningsrunde

Store samarbejdsprojekter, 2014

Projektbevilling

997.330,27 EUR