Bomuldsfabrikkerne i Ribe

Torvet 13-15 (med flere adresser), Ribe, Esbjerg Kommune

Udpegningen af "Bomuldsfabrikkerne i Ribe" som industriminde omfatter følgende adresser:

  • Torvet 13-15/Sønderportsgade 2-4 (det ældste bomuldsvæveri; delvis bevaret)
  • Skibbroen 29 (ejers privatbolig)
  • Sct. Nicolaj Gade 10A-B (ejers privatbolig; nu Ribe Kunstmuseum)
  • Giørtz Plads 1-3 (formodet bestyrerbolig; nu bibliotek)
  • Rosen Allé 3 (fabriksbygning)

Baggrund

Bomuldsfabrikken blev grundlagt af iværksætteren Christian Giørtz i 1850. Fabrikken bestod oprindelig kun af et bomuldsvæveri, der blev opført på en grund syd for Domkirken i det centrale Ribe (Torvet 13-15/Sønderportsgade 2-4). I løbet af 1850'erne blev anlægget udvidet med flere bygninger, inden sønnen Balthazar Giørtz i 1859 overtog driften af fabrikken.

I 1860'erne opførtes en ny fabriksbygning i Sct. Nicolaj Gade, der ved flere udvidelser voksede til et stort fabriksanlæg (Sct. Nicolaj Gade/Rosen Allé).

Produktionen på det gamle bomuldsvæveri ved Domkirken ophørte i 1881, og bygningerne blev derefter ombygget til lejligheder.

Samme år blev bomuldsfabrikken i Sct. Nicolaj Gade solgt til det tyske firma Gebrüder Bauer & Co., som kort efter solgte den videre til det danske firma Crome & Goldschmidt. I 1927 flyttede produktionen til Horsens, og i 1943 brændte størstedelen af fabriksanlægget ned.

Bygninger og anlæg

Bomuldsvæveriets to fabriksanlæg udgør sammen med to villaer, der blev opført af Christian Giørtz og sønnen Balthazar, en helhed fordelt på fire adresser i Ribes centrum.

Bomuldsvæveriet ved Domkirken
Den ældste del af bomuldsfabrikken er Christian Giørtz' bomuldsvæveri syd for Domkirken, en rød grundmuret bygning i 2½ etage opført 1850-57.

En af væveriets produktionsbygninger, Sønderportsgade 2/Torvet 13, udbrændte i 2000 og er nu revet ned. Denne bygning var formentlig det tidligste eksempel i Danmark på anvendelse af støbejernssøjler i bærende konstruktioner. Den resterende del af væveriet er fortsat indrettet til boliger.

Bomuldsfabrikken i Sct. Nicolaj Gade
I Sct. Nicolaj Gade lå bomuldsfabrikkens yngste del, der blev opført af Baltazar Giørtz i 1860'erne. Størstedelen af bygningerne nedbrændte i 1943, og mere er siden revet ned. Dog er den tidligere bestyrerbolig på Giørtz Plads 1-3 bevaret. Den huser i dag et bibliotek. Og på Rosen Allé 3 ligger en arkitektonisk værdifuld fabriksbygning.

Ejernes villaer
På Skibbroen 29 ligger den privatbolig, som fabrikkens grundlægger, Christian Giørtz, opførte i 1852. Huset er Ribes første villa og forsynet med store støbejernsvinduer ud mod Ribe Å. Huset er i dag opdelt i lejligheder.

På Sct. Nicolaj Gade 10 A-B opførte Balthazar Giørtz i 1864 en stor herskabsvilla i ny-renæssancestil tegnet af kgl. bygningsinspektør L.A. Winstrup. Bygningen blev i 1891 overtaget af Ribe Kunstmuseum, der siden har haft til huse her.

Vurdering

Giørtz' bomuldsvæveri fra 1850'erne og bomuldsfabrikkerne i Sct. Nicolajgade 1860-1900 udgør sammen med de to privatboliger en illustrativ industriel helhed fra den tidlige industrialisering. De bevarede bygninger har arkitektoniske værdier, og fabriksanlægget rummer mange af industrialiseringens kernefortællinger.

Udpegning og vurdering: Esbjerg Museum.

Opdateret 24. oktober 2019