7. Arkitekturpolitik og kulturarv

Den faste kulturarv i form af bygninger, anlæg og kulturmiljøer er vigtige dele af den kommunale arkitektur.

Det er de værdier, der blev skabt i går, og som vi skal bygge videre på. En arkitekturpolitik skal også være med til at skabe de værdier, der kan blive en del af morgendagens kulturarv.

Derfor er kulturarven ikke bare en væsentlig del af en arkitekturpolitik, men også en forudsætning for at kunne udvikle en autentisk og skræddersyet arkitekturpolitik. At tage udgangspunkt i den lokale historie og identitet giver større chance for at skabe nye kvaliteter på dét grundlag. Ellers risikerer man i stedet at få en kedelig, uinspireret efterligning af andres ideer, og som måske slet ikke passer til stedet.

Ved at inddrage sin kulturarv bygger man netop videre på noget stedsspecifikt, noget som ikke findes andre steder. Brug derfor kulturarven i den kommunale arkitekturpolitik. Lær den at kende, find det særlige eller stedsspecifikke, tilfør nyt og vurdér, hvordan det gamle, det nuværende og det fremtidige skal finde sammen. Også i denne sammenhæng er de lokale, kulturhistoriske museer og arkiver en vigtig samarbejdspartner. De rummer vigtig og relevant viden. 

På Dansk Arkitektur Centers hjemmeside findes en digital værktøjskasse, der kan inspirere og give hjælp til udarbejdelsen af en kommunal arkitekturpolitik. Se mere på Kommunal arkitekturpolitik.

>> Læs næste kapitel

Opdateret 01. februar 2019

Kommunal arkitekturpolitik

Her i den digitale værktøjskasse kan du finde inspiration til arbejdet med kommunal arkitekturpolitik:

Kommunal arkitekturpolitik