Metoder

På denne side kan du læse om de metoder der blev arbejdet med i kommunerne under kampagnen Danmark Læser.

Metoder til at fremme læsning

Målet med Danmark Læsers modelkommuneforsøg var at afprøve nye læseaktiviteter henvendt mod de ca. 40 procent af befolkningen, der sjældent eller aldrig læser skønlitteratur. Metoderne måtte gerne være klassiske formidlingsmodeller, når bare aktiviteterne havde en nyhedsværdi. Tanken var, at de deltagende medarbejdere skulle blive klogere for herefter at kunne dele erfaringerne med kollegaer i hele landet.

Overordnet har aktiviteterne haft det fællestræk, at de har været båret af bibliotekernes lyst til at arbejde med relationer. Mange har valgt at gå ud af huset og opsøge målgruppen i dens egne rammer og på dens egne præmisser. 

De fem metoder

Modelkommunerne har hovedsageligt arbejdet inden for fem forskellige metoder. Erfaringerne med disse bliver beskrevet nærmere på siderne herunder. 

Ambassadører

En læseambassadør er en, der kan levere budskabet om værdien af læsning videre til målgruppen med troværdighed. I Danmark Læsers modelkommuneforsøg har ambassadøren taget mange forskellige afskygninger; fra lokale ildsjæle, lokalpolitikere, ishockeyspillere og ejendomsmæglere til børn med læsebamser.

Bøgerne ud til borgerne

Et af formålene med Danmark Læser var at inspirere bibliotekerne til at skabe koncepter, der bringer bøgerne ud af huset og hen til de travle familier, de ikke opsøgende borgere og andre, der ikke har tid eller lyst til at komme på biblioteket. Læs om tre modeller, der formidler bøger direkte til borgerne.

Lydbøger og andre digitale platforme

Flere modelkommuner under Danmark Læser har prøvet kræfter med at sidestille den digitale platform med den fysiske bog. Nogle af de banebrydende nye måder at tænke på i Danmark Læser har været at skabe ny litteratur produceret med en konkret målgruppe for øje. Undervejs i projektperioden er forskellige digitale platforme blevet afprøvet. Dette gælder både som distributionsform og som det medie, litteraturen opleves igennem.

Læsning i fællesskaber, herunder arbejdspladslæsning

At tilbyde fælleslæsning fra biblioteket er en formidlingsform, som nemt kan adopteres og bredes ud eller knibes ind efter budget og personaleressourcer. Fælleslæsning har del fordel, når man gerne vil ramme den usikre del af "Ikke-læserne", at det er uforpligtende i adgang, og at det ikke kræver, at gruppen har læst på forhånd.

Partnerskaber og netværk

Modelkommunerne under Danmark Læser har haft mange forskellige samarbejder med andre aktører i kommunerne, både traditionelle og utraditionelle. Der er desuden gjort nye erfaringer med samarbejde mellem biblioteker og erhvervsliv. De kræver et andet fokus og en forståelse for, at erhvervslivet skal kunne se sig ind i samarbejdet – også på bundlinjen.

Opdateret 01. februar 2019