Kalvø Værft

Kalvø, Aabenraa Kommune

Kalvø er en lille ø i bunden af Genner Bugt nord for Aabenraa. Her anlagde en driftig skibsreder fra Aabenraa, agent Jørgen Bruhn, et træskibsværft i årene 1847-50.

Værftet bestod af bedding, saluthøj, mesterbolig og en lang længe med arbejderboliger og tilhørende haver.

Kalvø Værft udviklede sig til en betydelig virksomhed med mange ansatte, organiseret som et patriarkalsk industrisamfund, sådan som det kendes fra bl.a. Mølleåen nord for København. Skibsreder Bruhn boede selv i den fornemme hovedbygning.

Værftets første skib løb af stablen i 1851. Frem til Jørgen Bruhns død i 1858 blev der bygget flere store skibe på Kalvø, bl.a. Skandinaviens og Østersøområdets største sejlskib, Cimber fra 1856.

Efter 1858 blev værftet videreført under navnet "Jørgen Bruhns Sønner", indtil det sidste skib løb af stablen i 1868.

Øen ejes i dag af Skov- og Naturstyrelsen og er naturfredet.

Bygninger og anlæg

Bortset fra beddingen, som ikke eksisterer længere, er værftsmiljøet stort set bevaret intakt. Forrest på øen ligger hovedbygningen, en stor symmetrisk opbygget villa med en pompøs trappe, der fører op til den høje stueetage. Hovedbygningen fungerer i dag som museum og naturskole.

Bagved ligger den lange enetages længe med arbejderboliger samt en gammel smedje. I sin opbygning minder værftet meget om et traditionelt herregårdsanlæg. Det hele står hvidkalket med røde tegltage.

Dæmningen, der forbinder Kalvø med fastlandet, stammer også fra værftets tid.

Vurdering

Kalvø Værft er yderst velbevaret og et enestående eksempel på et tidligt værftsmiljø uden for byerne. Med sin opbygning som patriarkalsk industrisamfund viderefører det en tradition fra før industrialiseringen, (se Brede Klædefabrik og Rådvad).

Udpegning og vurdering: Museet på Sønderborg Slot.

Opdateret 09. august 2019