Information til ejere / brugere

- af beskyttede fortidsminder

Nye regler for fortidsminder 2022

Der er nye regler for hvad du som må ejer må gøre ved et fortidsminde uden først at have søgt om dispensation.
Læs om formålet med revisionen

Ansøg om dispensation til ændring af beskyttet fortidsminde

Ændringer skal respektere de restriktive forhold, der gælder for et beskyttet fortidsminde. Indgrebene skal derfor være så få og begrænsede som muligt og kræver altid dispensation.
Læs vejledning og ansøg om dispensation

Pleje af beskyttede fortidsminder

Med ordet ”pleje” forstår man i fortidsminde-sammenhæng vegetationspleje.
Læs om pleje af fortidsminder

Tilsyn og håndhævelse

Myndighedernes tilsyn og håndhævelse af regler om beskyttede fortidsminder
Læs om tilsyn og håndhævelse af reglerne