Biblioteksbarometer for folkebiblioteker

Biblioteksbarometeret for Folkebiblioteker er Slots- og Kulturstyrelsens årlige spørgeskemaundersøgelse der blandt andet fokuserer på aktuelle tendenser på biblioteksområdet.

Biblioteksbarometeret for Folkebiblioteker er Slots- og Kulturstyrelsens årlige spørgeskemaundersøgelse med fokus på en række emner, der supplerer den nationale biblioteksstatistik fra Danmarks Statistik. Det er udarbejdet siden 2009. Spørgeskemaet bliver udsendt til alle landets biblioteksvæsener.

Spørgsmålene varierer i nogen grad fra år til år afhængigt af de aktuelle tendenser, mens tallene fra Danmarks Statistik måler på de samme faste parametre. Biblioteksbarometeret giver i højere grad end Danmarks Statistiks tal et øjebliksbillede, der kan være forskelligt fra år til år, så tallene ikke altid kan sammenlignes over tid.

På denne side er data fra besvarelserne tilgængelige. Nyeste udgave er Biblioteksbarometer for Folkebiblioteker 2019, der indeholder besvarelser vedrørende forhold i 2019. Det er ligeledes muligt at tilgå undersøgelsens samlede data (i Excel), hvor det er muligt at se nærmere detaljer og lave analyser, blandt andet på kommuneplan.

Opdateret 14. oktober 2020