Biblioteksbarometer for folkebiblioteker

Slots- og Kulturstyrelsens Biblioteksbarometer for Folkebiblioteker blev foretaget årligt i perioden 2009-2019. Undersøgelsen fokuserede på aktuelle tendenser på biblioteksområdet.

Biblioteksbarometeret for Folkebiblioteker er Slots- og Kulturstyrelsens spørgeskemaundersøgelse med fokus på en række emner, der supplerer den nationale biblioteksstatistik fra Danmarks Statistik. Undersøgelsen blev foretaget årligt i perioden 2009-2019. 

Spørgsmålene varierer i nogen grad fra år til år afhængigt af de aktuelle tendenser, mens tallene fra Danmarks Statistik måler på de samme faste parametre. Biblioteksbarometeret giver i højere grad end Danmarks Statistiks tal et øjebliksbillede, der kan være forskelligt fra år til år, så tallene ikke altid kan sammenlignes over tid.

På denne side er data fra besvarelserne tilgængelige. Seneste udgave af Biblioteksbarometer for Folkebiblioteker indeholder besvarelser vedrørende forhold i 2019. Det er ligeledes muligt at tilgå undersøgelsens samlede data (i Excel), hvor det er muligt at se nærmere detaljer og lave analyser, blandt andet på kommuneplan.

Opdateret 12. juli 2022