Fakta og tal

Hvert år uddeles mere end 190 millioner kroner i bibliotekspenge for bøger til landets forfattere, oversættere, illustratorer mv. Her kan du få overblik over årets udbetaling og udviklingen af bibliotekspengene over tid.

Fakta om bibliotekspenge for bøger

Den såkaldte biblioteksafgift, også kaldet bibliotekspenge, er en kulturstøtteordning, som i Danmark går helt tilbage til 1946. Finansieringen af bibliotekspengene sker via finansloven, og pengene fordeles efter reglerne i biblioteksafgiftsloven. 

I 2018 var Danmark det første land i verden til at udbetale bibliotekspenge for netlydbøger og nummer to efter Canada (2017) til at udbetale bibliotekspenge for e-bøger. På finansloven for 2024 er der afsat 206.465.868 millioner kroner til bibliotekspenge for bøger. Fra 2024 opgøres størrelsen af den andel af finanslovens bevilling, som øremærkes til e-bøger og netlydbøger, på baggrund af det nyeste tilgængelige data om forholdet mellem antallet af udlån af trykte bøger og fysiske lydbøger og antallet af udlån af e-bøger og netlydbøger.

Her kan du se kommende pressemeddelelse om udbetalingen af bibliotekspenge for bøger 16. april 2024

Udbetalingsdag: 16. april 2024. 

Beløbsgrænse: Udbetalingsgrænsen for udbetalte beløb i 2024 er 1.452 kroner, beløb under denne grænse udbetales ikke.

Fordelingsprincip: Den danske ordning er baseret på et såkaldt “bestandsprincip”, hvor de individuelle beløb for biblioteksafgift beregnes på baggrund af bibliotekernes bestand af bøger. For e-bøger og netlydbøger indgår oplysninger om e-bogens tilrådighedsstillelse, udbredelse og anvendelse i grundlaget for de individuelle beregninger.

Læs mere om beregningen af bibliotekspenge for bøger

Læs mere om, hvad der udløser bibliotekspenge for bøger

Læs mere om pointværdier for årets udbetaling

Opdateret 21. december 2023

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen