Ringsted Andelssvineslagteri

Bragesvej 18, Ringsted Kommune

Ringsted Andelssvineslagteri blev etableret i 1896 – som et af de mange industri-slagterier, der opstod i provinsbyerne i slutningen af 1800-tallet. Baggrunden var en stærkt stigende animalsk produktion i landbruget og et overskud af arbejdskraft i byerne. Bag slagteriet i Ringsted stod 986 andelshavere.

Slagteriet var selvstændigt, indtil det i 1968 blev en del af Forenede Sjællandske Slagterier (FSA). Efter opkøb af Steff-Houlberg i 1972 skiftede sammenslutningen navn til Steff-Houlberg Slagterierne, og i 2001 fusionerede man med Danish Crown.

I dag er Ringsted-slagteriet det eneste svineslagteri, der er tilbage øst for Storebælt. Det er samtidig en af byens største arbejdspladser med en betydelig produktion og eksportandel.

At netop slagteriet i Ringsted overlevede og voksede sig stort, skyldes bl.a. dets centrale placering midt på Sjælland og den gode infrastruktur, ikke mindst jernbaneforbindelserne til det øvrige Sjælland.

Bygninger og anlæg

De nuværende slagteribygningerne er opført i 1976 og dækker mere end 42.000 m². Slagteriet består af lave, tætliggende betonbygninger – en type byggeri, der er blevet typisk for nyere danske slagterier.

Arkiv

Midtsjællands lokalhistoriske arkiv har et fyldigt materiale om slagteriet.

Vurdering

Ringsted Andelssvineslagteri er et karakteristisk eksempel på industrialiseringen af dansk fødevareproduktion i slutningen af 1800-tallet. Slagteriet illustrerer også historien om centralisering inden for branchen: fra ét blandt mange provinsslagterier til Sjællands eneste.

Slagteriet har betydet meget for Ringsted og store dele af Sjælland som arbejdsplads, aftager af dyr til slagtning og leverandør af fødevarer.

Endelig har bygningerne dannet skole for opførelsen af slagteribygninger i resten af landet.

Udpegning og vurdering: Museumsrådet for Vestsjællands Amt.

Opdateret 01. februar 2019