Odin Teatret: Caravan Next

Caravan Next er et socialt teaterfællesskab, der forbinder professionelle kunstnere med borgere i et netværk af teaterorganisationer og kulturinstitutioner over hele Europa.

Odin Teatret: Caravan Next

Odin Teatret: Caravan Next

Forbinder kunstnere med fællesskaber 

Projektet gentænker de traditionelle teater- og publikumskoncepter, og udforsker dem som en proces af møder og udveksling mellem lokale borgere og professionelle kunstnere. 

Caravan Next står på skuldrene af et større samarbejdsprojekt “Caravan. Artists on the road”, der også handlede om at engagere forskellige fællesskaber.

Grundmodellen for projektet er den måde, som der laves festuger på i Holstebro, hvor folk bliver engageret i en fejring af den lokale kultur. ”Med denne tilgang ønsker vi at fortælle folk, at alle repræsenterer noget som kan bruges i kulturelle aktiviteter, der kan komme hele byen til glæde”, siger direktør, Per Kap Bech Jensen.

Forskel på ansøgningsproces og at komme i gang 

Når Caravan Next slutter, vil Odin Teatret og deres partnere i alt være mødtes ti gange til styremøder, hvor alle partnere er til stede. Til møderne gennemgår de projektet sammen, deler erfaringer og skaber forbindelser. Til styremøderne diskuteres også de helt lavpraktiske ting som afrapporteringer. Per Kap Bech Jensen fortæller, hvordan partnerne i projektet har brugt hinanden organisatorisk såvel som kunstnerisk.

”Vi følte, at vi havde god kontrol over selve ansøgningsprocessen, det er først senere, når samarbejdet begynder, at udfordringerne kommer. Caravan Next er et stort projekt med 13 partnere fra 11 forskellige lande, så at sørge for at Kommunikationen forløber gnidningsfrit er krævende, men der har været en god atmosfære og et godt samarbejde”, siger Per Kap Bech Jensen.

Odin Teatret har genbrugt nogle partnere fra ”Caravan. Artists on the Road”, men de havde samtidig et ønske om at arbejde med nye lande og institutioner.

Uden for comfortzonen

”Ser man på vores samarbejdspartnere stikker de på mange måder i øst og vest; vi er en blanding af teatre, kulturcentre, universiteter, et udstillingssted samt et dansekompagni. Det er aparte, men jo mere forskellige vi er, des mere kan vi byde ind på hinandens områder. Det kan være et rod, men det er også utroligt givende, fordi man tvinges ud af sin comfortzone og til at reflektere over egen praksis. Når der er et dynamisk miljø, kommer alle til orde.

Alle partnerne er sublime mennesker inden for hver deres håndværk, og så længe den antagelse er afsættet for vores dialog og diskussioner, er de kendetegnet af respekt for hvad, hver enkel kan. 

Der mange forskellige perspektiver, men alle er mestre i forhold til, hvad de byder ind med”, siger Per Kap Bech Jensen.

Per Kap Bech Jensen råder fremtidige ansøgere til først og fremmest at tænkte over, hvilke mennesker man har lyst til at arbejde med.

Fakta om projektet

Projekt

Caravan Next

Leadpartner

Odin Teatret/Nordisk Teaterlaboratorium

Ansøgningsrunde 

Store samarbejdsprojekter, 2015

Projektbevilling 

1.996.471 EUR