Ofte stillede spørgsmål

Se ofte stillede spørgsmål om afrapportering og ansøgning af COVID-19-hjælpepakker herunder

Hvornår kan jeg afrapportere?

Hvordan klager jeg over en afgørelse?

Hvis du har modtaget en afgørelse fra Slots- og Kulturstyrelsen vedrørende en COVID-19-hjælpepakke, kan afgørelsen påklages til Kulturministeriet. Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen til Kulturministeriet.

Læs her, hvordan du indsender en klage.

Hvornår skal jeg bruge MitID?

Alle ansøgninger og afrapporteringer skal signeres med MitID. Efter du har indsendt din ansøgning eller afrapportering, vil du få en kvittering med de oplysninger, som vi har registreret. Vi anbefaler, at du gemmer denne kvittering.

Hvis du søger på vegne af en forening, er det vigtigt, at du benytter foreningens MitID, da foreningens CVR-nummer og MitID skal være koblet sammen.

Ved nogle afrapporteringer vil der være krav om, at regnskabet er underskrevet. Det kan enten gøres ved brug af Penneo eller ved at printe regnskabsskemaet ud, underskrive det og scanne det ind. Vær opmærksom på at vi kun modtager afrapporteringer, der er indsendt elektronisk.

Hvorfor får jeg meldingen ”Vent venligst” uden at komme videre, når jeg signerer med MitID?

Der kan være flere årsager til, at du får denne fejlmelding. Det kan være fordi, at du:

 • bruger en anden browser end Firefox eller Chrome. Prøv at udfylde ansøgningen i Firefox eller Chrome.
 • bruger dit private MitID, hvor du signerer på vegne af en forening. Prøv med foreningens MitID. Hvis ikke din forening har MitID, kan det bestilles.
 • har brugt længere end 15 minutter på at udfylde ansøgningsskemaet. Prøv at udfylde ansøgningen én gang til.

Hvorfor får jeg besked om, at regnskabsskabelonen er skrivebeskyttet?

Hvis du får besked om, at regnskabsskabelonen er skrivebeskyttet, skyldes det som regel:

 • at du har musen i et skrivebeskyttet felt eller fane. Prøv at skriv i feltet/fanen ved siden af.
 • at du har downloadet regnskabsskabelonen fra en anden browser end Firefox eller Chrome.
 • at du har åbnet regnskabsskabelonen i Numbers. Prøv at åben skabelonen i Excel eller Google Sheets.

Hvad er en regnskabskyndig?

Hvis der er givet et tilskud på mellem 100.000-500.000 kr., vil der i afrapporteringen være krav om, at der er en regnskabskyndig person, der har kontrolleret regnskabet.

Den regnskabskyndige skal i sin rolle være uafhængig, og må ikke være den samme, som underskriver regnskabet eller løser opgaver, som er en del af projektet, herunder bogføring. 

Det er ligeledes et krav, at den regnskabskyndige skal have faglig kompetence til at gennemgå regnskabet i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Gennemgangen skal ske under iagttagelse af bestemmelserne i §10, stk. 2:

 • Regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler
 • Tilskudsbetingelserne i bevillingsbrevet er opfyldte
 • Tilskuddet er anvendt efter formålet
 • Tilskudsmodtager har 'taget skyldige økonomiske hensyn’ dvs. ageret økonomisk fornuftigt
 • De oplysninger, som tilskudsmodtager har meddelt Slots- og Kulturstyrelsen eller aktivitetens formål og mål, er dokumenterede.

Du kan læse mere i Bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.

Hvordan finder jeg mit produktionsnummer (p-nummer)?

Du kan finde dit produktionsnummer (p-nummer) ved at søge på dit CVR-nummer på cvr.dk. Her kan du se, hvilket p-nummer der er tilknyttet dit CVR-nummer.

Hvad skal jeg bruge min kvittering til?

Ved nogle puljer og ordninger vil der være krav om, at ansøger skal beholde dokumentation og kvitteringer.

Der er ikke behov for at indsende bilag, kvitteringer mv. sammen med regnskabet. Kulturministeriet/ Slots- og Kulturstyrelsen kan bede om dokumentation for projektets økonomi i fem år fra udgangen af det år, hvor projektet er afsluttet. Hvis du har behov for yderligere information, kan du altid orientere dig i de enkelte puljebeskrivelser.

Hvor kommer kompensation eller tilskud til at fremgå i min årsopgørelse?

Ud fra den enkeltes situation kan det være forskelligt, hvor tilskud eller kompensation fra Slots- og Kulturstyrelsen registreres hos Skat. Vi anbefaler derfor, at du kontakter Skat direkte, hvis du ønsker vejledning ud fra din konkrete situation.

Hvor kan jeg finde råd og regler om COVID-19?

Opdateret 31. oktober 2023