Dansk Glødelampefabrik

Nygade 12 A, Aabenraa Kommune

Glødelampefabrikken har til huse i et tidligere garveri i centrum af Aabenraa. I 1865 opførte skomagermester Peter Tondering nye bygninger til sit garveri og året efter et nyt forhus. Håndværksvirksomheden blev efterhånden industrialiseret med nye teknikker og øget afsætning. Det skabte behov for mere plads, og i 1897-90 opførtes et nye fabrikskompleks som baghus til den gamle håndværkergård.

I 1907 blev virksomheden overtaget af lædervarefabrikant Mahler fra Flensborg, som i 1912 udvidede fabriksanlægget betydeligt. Efter genforeningen i 1920 fik virksomheden store økonomiske problemer og måtte lukke i 1931.

Samme år rykkede Dansk Glødelampefabrik ind i garveriets bygninger. Virksomheden, der senere skiftede navn til Glødelampefabrikken Dan, fremstiller speciallamper, bl.a. til skibslanterner og trafiksignaler. Produktionen, som i høj grad er baseret på håndarbejde, foregår stadig i de gamle bygninger.

Bygninger og anlæg

Det vinkelformede fabriksanlæg ligger som bag- og sidehus i gården til Nygade 12. Den treetages bygning er opført i mursten og står hvidmalet med firmanavnet "Dansk Glødelampefabrik A-S" malet på facaden. De tætsiddende vinduer, der skulle give dagslys til arbejdet, er rektangulære med sprosser. I de nedre etager er vinduerne større end de øvre. Taget er dækket af tagpap. Under tagudhænget vidner udluftningslemme om bygningens tidligere funktion som garveri.

Vurdering

Glødelampefabrikken er Danmarks sidste fungerende. Fabrikken er i sig selv et stykke industrihistorie med en nicheproduktion, der til dels foregår i den oprindelige indretning.

Bygningerne er velbevarede og et vidnesbyrd om udviklingen fra håndværkergård til industrivirksomhed i de gamle købstæders sidegader. Fabrikken indgår i et samlet miljø med arbejderboligerne i den nærliggende Lavgade.

Udpegning og vurdering: Museet på Sønderborg Slot.

Opdateret 24. oktober 2019