Cheminova

Thyborønvej 78, Harboøre, Lemvig Kommune

Kemivirksomheden Cheminova blev grundlagt i 1938 af civilingeniør Gunnar Andreasen og lå oprindelig i Søborg ved København. Under 2. verdenskrig producerede fabrikken forskellige erstatningsprodukter.

I 1943 forærede stifteren virksomhedens aktier til Aarhus Universitet, som fortsat ejer Cheminova. I 1944-46 opførtes en ny fabrik i Måløv, ligeledes ved København. Samtidig udviklede man produktionen, specielt af insektmidlet Parathion.

Af miljømæssige hensyn flyttede Cheminova i 1953 til halvøen Rønland på Harboøre Tange, hvor fabrikken i de følgende år udvidede sine aktiviteter.

Allerede få måneder efter, at fabrikken var kommet i drift, viste de første miljøproblemer sig: omfattende lugtgener, sygdom og død blandt fisk og fugle, forurenet grundvand mv. På trods af dette har Cheminova fået lov til at udvide produktionen i takt med en forbedret rensning af spildevand og røg.

I 1962 blev den første fabrik på tangen revet ned, og en ny agrokemisk fabrik på nabogrunden taget i brug. Cheminova producerer i dag insekt- og plantegifte, som sælges over hele verden. Virksomheden har datterselskaber i 12 lande og flere end 1500 medarbejdere.

Bygninger og anlæg

Cheminovas nuværende fabrik fra 1962 er udvidet adskillige gange og udgør i dag et omfattende industrianlæg. Til anlægget hører også et affaldsdepot.

Vurdering

Cheminova er en industrivirksomhed, der har villet undgå miljøproblemer og konflikter med naboer ved at placere sig et isoleret sted.

Lokalt har der både blandt befolkning og myndigheder været velvilje over for fabrikken, fordi den betød mange vellønnede arbejdspladser til området. Størst kritik har der været fra fiskerne, hvis eksistensgrundlag var truet på grund af forureningen.

Cheminova står som et symbol på de skiftende opfattelser af industri og miljø.

Udpegning og vurdering: Herning Museum.

Opdateret 24. oktober 2019