Besigtigelser og kvalitetsvurderinger

I følge Zoo-loven skal Rådet for zoologiske anlæg føre tilsyn med zoologiske anlæg, der modtager statstilskud. Dette sker blandt andet gennem besigtigelser og kvalitetsvurderinger hvert andet år.
Opdateret 31. august 2023

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen