Kulturregion Bornholm

Aftaleperiode: 1. januar 2021 - 31. december 2024

Parter

Aftalen er indgået mellem kulturministeren og Kulturregion Bornholm.

Vision

I de næste fire år vil Kulturregion Bornholm arbejde mod en vision om at styrke børn og unges forudsætninger for en livslang og aktiv deltagelse i kultur- og samfundslivet. Gennem møder med kunst, kultur og natur vil vi bidrage til børn og unges alsidige udvikling og motivere dem til at være reflekterede, vidende og tolerante medskabere af vores fælles fremtid.

Indsatsområder

Aftalen har tre indsatsområder:

  • Kulturelle rødder
  • Demokratisk dannelse
  • Musikalske fællesskaber

Kulturaftalen

Hent aftalen (pdf) 

Opdateret 24. august 2021

Nyt om kulturregionen