Audebo Pumpestation

Nykøbingvej 128, Holbæk Kommune

Audebo Pumpestation blev opført i 1873 som led i det store landvindingsprojekt, der skulle udtørre den inderste, vestlige, del af Lammefjorden. Udtørringen af de i alt ca. 57 km² blev først endeligt afsluttet i 1939, og der har siden været dyrket især gulerødder i den frugtbare dyndjord.

I slutningen af 1800-tallet igangsattes flere omfattende landvindingsprojekter, der skulle dræne og indvinde vådområder forskellige steder i landet. Landvindingstanken indgik i et nationalt projekt til genrejsning af landet efter nederlaget i 1864. "Hvad udad tabes, skal indad vindes", lød parolen.

Afvandingsprojektet i Lammefjorden blev påbegyndt i 1873, og året efter var anlæggelsen af den 2,3 km lange Audebodæmning færdig. For at lede overskudsvandet væk fra den tidligere fjordbund blev der gravet ca. 40 km kanaler, som fører vandet til Audebo Pumpestation. Herfra pumpes årligt ca. 16 mio. m³ vand ud i havet.

Bygninger og anlæg

Audebo Pumpestation består af en rød grundmuret bygning med rundbuede støbejernsvinduer. Indvendigt står pumpehallen intakt.

Pumpestationen var oprindelig udstyret med fem dampmaskiner, som hver drev to såkaldte vandsnegle. I 1926 besluttede man at gå over til elektrisk drift og indkøbte Danmarks dengang største centrifugalpumpe, som stadig fungerer. Den blev i 1939 suppleret med to nye pumper, som kørte, indtil de i 2004 blev skiftet ud.

Der i dag indrettet en udstilling i pumpebygningen.

Arkiv og litteratur

Lammefjordens inddæmning er behandlet i litteraturen.

Vurdering

Audebo Pumpestation er et eksempel på 1800-tallets samspil mellem landbrugssektoren og industrien, der var den tekniske forudsætning for de store afvandingsprojekter.

Bygningen er velbevaret, og de tekniske installationer er intakte og stadig i drift.

Pumpestation er desuden et udtryk for natursynet sidst i 1800-tallet, hvor naturen blev betragtet som en ressource, der skulle tæmmes og udnyttes mest muligt til menneskets fordel.

Udpegning og vurdering: Museumsrådet for Vestsjællands Amt.

Opdateret 03. august 2022