Halsnæs

Industrikulturen i planlægningen

Halsnæs Kommune bringer områdets militære og industrielle kulturarv i spil ved at tydeliggøre Krudtværket og Stålværkets altafgørende betydning for identiteten.

Frederiksværk adskiller sig fra andre købstæder ved at være opstået som en industriby - først med værksteder og fabrikker, der fremstillede krudt, kugler og kanoner, og siden med stålværksindustri. Projektet synliggør Frederiksværks 250 års enestående industrihistorie med henblik på at skabe lokal identitet og øget turisme.

Halsnæs Kommune har inddraget kulturarven som et nyt og vigtigt pejlemærke på det planmæssige område. Kulturarven har  fået en stor plads i Kommuneplan 2009. Kulturarven er også et fast punkt på dagsordenen i byrådet. Når der indstilles nye projekter til beslutning i byrådet, bliver ikke kun de økonomiske, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser beskrevet, men også konsekvenserne for kulturarven.

 Fokusområdet 'Industrikulturen i planlægningen' består af seks dele:

  • Samspil mellem kulturarv og byrum
  • Formidling af byrummet
  • I industrialismens fodspor
  • Det stolte stål
  • Arbejdende værksteder
  • Internationalt samspil

Læs hele beskrivelsen af projektet i Halsnæs Kommunes ansøgning.

Se også STÅLSAT KULTURARV, som er Halsnæs' egen afrapportering af kulturarvskommuneprojektet.

Opdateret 01. februar 2019

Stålsat kulturarv

Halsnæs Kommunes afrapportering af deres kulturarvskommuneprojekt

Læs rapporten