Haderslev

Haderslev styrker turismen

Haderslev blev udpeget som en af de første fire kulturarvskommuner i 2006-07.

Haderslev har som led i projektet udarbejdet en kulturarvsstrategi og indarbejdet den i kommunens planstrategi og i den aktuelle kommuneplanlægning. Der er brugt midler til konkret at arbejde videre med kulturarven som en udviklingsressource.

Haderslev vil nyttiggøre og bruge kulturarven i forhold til at:

  • Øge turismen, især helårsturismen i kommunen.
  • Få flere tilflyttere gennem synliggørelse af områdets særlige kvaliteter.
  • Fremme sammenhængskraften i den nye kommune gennem tydeliggørelse af en fælles karakter.

Kommunen har udpeget fem nedslagspunkter: Aarøsund, Haderslev by, Tørning Mølle / Christiansdal, Gram og landskabsbåndet fra Aarøsund til Gram. For hvert af disse områder skal der udvikles et nyt turismetilbud af international klasse. Kommunen vil sikre, at turismens oplevelsestilbud er interaktive og klart formidlede. Desuden vil kommunen arbejde for, at overnatningskapaciteten tredobles.

Der er udarbejdet en udviklings- og strategiplan for udviklingen af turismen i Aarøsund-området, og Haderslev Kommune indgår i et udviklingssamarbejde med Gram Slot.

Materiale:

Haderslev Kulturarvskommune - Strategioplæg juni 2007

Det vil Byrådet arbejde for! Planstrategi, Haderslev Kommune 2007

Opdateret 01. februar 2019