Bøger: Om din titelliste

Alle, der er tilmeldt biblioteksafgiften, modtager automatisk en titelliste i forbindelse med den årlige beregning. Titellisten er sammensat på baggrund af data fra bibliotekerne og Nationalbibliografien.

Din titelliste er et resultat af udregningen af dine bibliotekspenge. Vi anbefaler, at du hvert år tjekker, om din titelliste er korrekt opdateret.

Din titelliste sendes direkte til Digital Post. Du modtager titellisten i forbindelse med den årlige udbetaling af bibliotekspenge.

Kun personer, der er tilmeldt biblioteksafgiften, modtager en titelliste.

Se, hvordan du tilmelder dig biblioteksafgiften

Din titelliste består af mange forkortelser og betegnelser, der ikke alle er lige gennemskuelige.

Læs mere om, hvordan du læser din titelliste

Du skal selv kontrollere, om der er fejl og mangler på din titelliste. Hvis du har rettelser, skal du være opmærksom på, at der er to forskellige skemaer til formålet, og de har hver sin tidsfrist.

Se hvordan du retter din titelliste

Vær opmærksom på:

  • Bøger for indeværende år: Bøger udgivet i indeværende år kommer først med i beregningen af bibliotekspengene det efterfølgende år, dvs. er en bog udgivet i 2024, kan den først udløse bibliotekspenge i 2025.
  • Navnesøstre/-brødre?: Det kan være nødvendigt, at du selv tilføjer titler til din titellise. Der kan fx opstå fejl, hvis I er flere med samme navn, der er tilmeldt biblioteksafgiften.

Oplysningerne på din titelliste kommer fra Nationalbibliografien

Nationalbibliografien består af en række fortegnelser over materialer, der er udgivet i Danmark. Den nationalbibliografiske registrering af materialer sker udelukkende på baggrund af indberetning fra udgiveren eller andre til Nationalbibliografien. Det er DBC DIGITAL (Dansk BiblioteksCenter), der udfører nationalbibliografiopgaven. Der har været afleveringspligt i Danmark siden 1697.

Se, hvordan dine bøger er registreret i Nationalbibliografien på www.bibliotek.dk

Læs mere om Nationalbibliografien

Opdateret 11. april 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Guide til titellisten

Se, hvordan du skal læse og forstå din titelliste
Link til vejledning