Teatercentrum i Danmark:
T.E.E.N. – Ambassadors across Europe

Teatercentrum i Danmark:
T.E.E.N. – Ambassadors across Europe

 

God kontakt

“T.E.E.N. – Ambassadors across Europe” er en opfølgning på projektet “T.E.E.N.”, som står for “Theatre Engagement European Network”. “Ambassadors across Europe” er både en videreudvikling, men også en idé om at udbrede nogle af de metoder, der blev udviklet i første del af T.E.E.N. Ansøgningen baserede sig derfor i høj grad på den afsluttende rapport for det første projekt. 

Teatercentrum i Danmark er et kompetencecenter, der arbejder med udbredelsen af professionel scenekunst for børn og unge blandt andet ved at arrangere “Aprilfestivalen – Teater for små og store”:

“I samarbejdet med vores partnere i projektet har vi oplevet, at vores virkeligheder er meget forskellige både organisatorisk, økonomisk og kulturelt. I T.E.E.N. har det været vigtigt at de forskellige kompetencer og muligheder kunne blomstre mellem os, samt at være åbne om, at vi ikke gør ting på samme måde. Alsidigheden har fået lov til at være en styrke, men det kan kun lade sig gøre, hvis man først bruger lidt tid på at forstå de andres virkelighed”, siger Naja Birke.

“Det er vores erfaring, at det godt kan betale sig at holde en tæt kontakt til EU-projektofficererne og invitere dem med til ting, hvor de kan se, hvad man laver, samt at skrive en fyldestgørende rapport. Projektofficererne i Creative Europe bruger rapporterne og de gode historier til at briefe politikerne om, hvad der sker med projekterne som de støtter, men også til at fortælle, hvorfor det er vigtigt for den fælles europæiske identitet at støtte kreative projekter i kulturbranchen”, siger konsulent for T.E.E.N, Naja Birke. 

Fremtidige samarbejder

“På Aprilfestivalen har vi siden starten på T.E.E.N. i 2017 oplevet en stor stigning i unge festivaldeltagere og har i takt med denne udvikling fået større og større fokus på gruppen af unge, der interesserer sig for scenekunst. Vi oplever ligeledes at flere professionelle teaterfolk er interesserede i et samarbejde, når det kommer til, hvordan unge mennesker bruger kultur, i samarbejde med de unge selv. Vi er overbeviste om, at den platform som T.E.E.N.-projektet har givet os vil generere flere fremtidige samarbejder inden for feltet, både nationalt og internationalt”, fortæller Naja Birke.

Alsidigheden er en styrke

COVID-19 har været en stor udfordring for projektet, da mange aktiviteter og rejser er blevet aflyst. Naja Birke fremhæver, at det i denne sammenhæng netop har været godt, at de forskellige projektpartnere jævnligt har mødtes online og fortalt hinanden, hvad der foregik i de respektive lande:

“Det kræver en ekstra indsats at lære kollegaer, der sidder i andre lande at kende, men det er indsatsen værd, da man har bedre mulighed for at vide, hvordan man bruger hinandens kompetencer. Hvis COVID-19 var startet under første del af T.E.E.N. er det ikke sikkert, at vi havde fundet alternative løsninger på projektet sammen, fordi vores samarbejde simpelthen ikke ville have været stærkt nok endnu”, siger Naja Birke.

Fakta om projektet

Projekt:

T.E.E.N. – Ambassadors across Europe

Lead partner: 

Segni d’infanzia Associazino Artistica e Culturale (IT)

Dansk deltagelse: 

Teatercentrum i Danmark

Ansøgningsrunde: 

Mindre samarbejdsprojekter 2016

Projektbevilling:

198.653 EUR