Musik og lyd

Bibliotekspenge for musik og lyd har til formål at støtte kunstnere og indlæsere af lydbøger, hvis musik og lyd er til udlån på folke- og skolebiblioteker i Danmark.

OBS! Grundet en teknisk fejl udbetales Bibliotekspengene for Musik og lyd den 23. marts 2022. Slots- og Kulturstyrelsen beklager fejlen.

Du skal søge om at få del i bibliotekspenge for musik og lyd, og hvis du har nye værker siden sidste uddeling, skal du søge om at få dem registreret til fordeling af bibliotekspenge det efterfølgende år.

Kort og godt

Udbetaling af bibliotekspenge for musik og lyd i 2022: 22. marts 2022

Beløb til fordeling i 2022: 6.336.948 kr. (5 % af beløbet er øremærket indlæsere af netlydbøger)

Næste ansøgningsfrist til 2023: 31. december 2022 kl. 23:59.

Bibliotekspenge for musik og lyd, det såkaldte ”rådighedsbeløb for grammofonplader mv.”, er en kulturstøtteordning på finansloven. 

Hvem kan søge om bibliotekspenge for musik og lyd?

Bibliotekspenge for musik og lyd har overordnet tre målgrupper:

  • Skabende kunstnere (komponister, tekstforfattere og oversættere af sangtekster)
  • Udøvende kunstnere (musikere, solister, dirigenter, musikgrupper, kor og orkestre)
  • Indlæsere af lydbøger

For at få del i bibliotekspengene for musik og lyd skal du have cd'er, grammofonplader og andre lydbærende materialer, som er udgivet i Danmark, og som kan lånes via danske folke- og skolebiblioteker. 

Nye værker skal tilmeldes

Når du først er tilmeldt bibliotekspenge for musik og lyd, skal du kun søge om at få registreret nye værker. Ansøgningsfristen er 31. december 2021 til bibliotekspenge fordelt i 2022. Ny ansøgningsfrist 31. december 2022 til bibliotekspenge fordelt i 2023.

Hvornår udbetales bibliotekspenge for musik og lyd?

Udbetaling af bibliotekspenge for musik og lyd er 22. marts 2022.

Ansøgningsskemaer

Der er tre forskellige måder at søge om bibliotekspenge for musik og lyd:

Er du indlæser af digitale lydbøger?

Siden 2018 har det været muligt for indlæsere af digitale lydbøger (netlydbøger) at få del i bibliotekspenge for musik og lyd. 5 % af det samlede beløb til fordeling af bibliotekspenge til musik og lyd går til indlæsere af netlydbøger. 

Læs mere om netlydbøger, og hvordan du ansøger

Hvem modtager bibliotekspenge for musik og lyd?

Se hvem der modtager bibliotekspenge for musik og lyd i 2022 (pdf)

Hvad udløser ikke bibliotekspenge for musik og lyd?

Efterlevende har ikke ret til udbetaling af bibliotekspenge for musik og lyd. 

Forfattere til tekster indlæst på lydbånd (f.eks. lydbøger) kan ikke få del i bibliotekspenge for musik og lyd, men via bibliotekspenge for bøger.

Hvordan fordeles bibliotekspenge for musik og lyd?

Et udvalg bestående af syv medlemmer beskikket af kulturministeren bestemmer, hvilke kriterier der er afgørende i fordelingen af bibliotekspenge for musik og lyd. 

Læs mere om fordelingsudvalget, og hvordan bibliotekspenge for musik og lyd beregnes

Opdateret 19. maj 2022

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen