Bronzealder (1800-500 f.Kr.)

Strategi for bronzealders arkæologiske undersøgelser

Baggrund for strategien

Den arkæologiske strategi skal benyttes til vurdering af fortidsmindernes væsentlighed ved arkæologiske undersøgelser. Det gælder for alle typer undersøgelser dvs. bygherrebetalte undersøgelser og de undersøgelser, der foretages på grund af erosion.

På siden her formidles den nationale strategi for arkæologiske undersøgelser indenfor bronzealder.

Du kan læse et resumé af strategiens fokuspunkter her.

Den arkæologiske virksomhed i Danmark har været genstand for en international evaluering. Ekspertpanelet fra England, Tyskland, Holland, Norge og Sverige konkluderede, at der er en lang række positive forhold omkring den arkæologiske virksomhed. Det er bl.a. en museumslov, der følger internationale regler og konventioner, finansieringsbestemmelser svarende til andre europæiske lande, museernes varetagelse af opgaven med arkæologiske undersøgelser og den nationale registrering i databasen Fund & Fortidsminder.

Ekspertpanelet anbefalede et kvalitetsløft i videndeling, forskning og formidling. Kvalitetsløftet består i understøttelse af netværk og konferencer, forbedre muligheden for forskning, udvikling af afrapportering af de arkæologiske udgravninger, udarbejdelse af årlige nationale oversigter og skabelse af et fælles kvalitetsløft i udbyttet af de arkæologiske undersøgelser ved formulering af fælles nationale udgravningsstrategier inden for forhistoriens perioder fra stenalder til middelalder.

På siden her formidles den nationale udgravningsstrategi inden for bronzealder.

Bidragydere til bronzealder-strategien

Strategien er blevet til i samarbejde med:

 • Anders Rasmussen, Museum Lolland-Falster
 • Anne-Louise Haack Olsen, Museet for Thy og Vester Hanherred
 • Constanze Rassmann, Museum Midtjylland
 • Lilian Matthes, Museum Sønderjylland
 • Liv Kristine Appel, Museum Nordsjælland
 • Louise Felding, Vejle Museum
 • Mads Runge, Odense Bys Museer
 • Marianne Rasmussen Lindegaard, Slots- & Kulturstyrelsen
 • Martin Egelund Poulsen, Museet på Sønderskov
 • Martin Mikkelsen, Viborg Museum
 • Mogens Bo Henriksen, Odense Bys Museer
 • Per Borup, Horsens Museum
 • Pernille Kruse, Museum Sønderjylland
 • Sanne Boddum, Viborg Museum

Projektleder: Anne Nørgård Jørgensen, Slots- & Kulturstyrelsen

Faglig tovholder: Marianne Rasmussen Lindegaard, Slots- & Kulturstyrelsen

Hjemmeside og rapport: Jacob Villum Clausen, Slots- & Kulturstyrelsen


I 1987 gjorde Det Arkæologiske Nævn status for tilvækst i lokaliteter og viden om bronzealderen i Danmark siden Brøndsteds Danmarks Oldtid, hvor man diskuterede retningen for det fremtidige arbejde.

Læs rapporten her (pdf).

Opdateret 30. september 2022